Som følge av datalekkasje hos Norkart 6. mai, kan kriminelle i ytterste konsekvens benytte personnummer, e-post, adresse og andre opplysninger om deg til å skape troverdighet når de kontakter deg eller når de kontakter noen andre og utgir seg for å være deg. I motsetning til brukernavn og passord, kan personnummeret ikke endres.

– Vi må antakelig forvente at også personnummer kan være tilgjengelig for kriminelle. Det kan gi dem særlig troverdighet og gjør at vi må være ekstra varsomme.

Dette skriver politiet på sin nettside i dag.

De generelle rådene om ID-tyveri finner du på politiets hjemmesider. I tillegg har politiet laget «Den lille brosjyren om datasikkerhet» med 10 råd alle bør følge, den finner du på politiet.no Du finner mer informasjon på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorSIS og Datatilsynet. Rådene er viktigere enn noen gang, i og med at flere opplysninger om deg er tilgjengelig.

Angående å sette opp en kredittsperre gir Datatilsynet følgende råd:

Du kan selv bestemme om du vil sette kredittsperre. En kredittsperre gjør at det ikke går an å foreta en kredittvurdering av deg, som igjen kan føre til at du ikke kan starte abonnementer eller ta opp lån. En kredittsperre kan derfor gjøre ID-tyveri vanskeligere. For å sette kredittsperre må du ta kontakt med kredittopplysningsforetakene.

Du kan finne mer informasjon om dette på kredittopplysningsforetakenes hjemmesider. Kontaktinformasjon til disse finner du på Datatilsynets hjemmesider, der det også er lenker til sperretjenestene deres.