Politiets innsatsleder Magnus Danielsen sier de fortsatt har håp om å finne den savnede i live.

– Vi driver fortsatt et omfattende og aktivt søk og kommer til å gjøre det en god stund framover.

Onsdag er det omkring 50 personer som ute på søk etter mannen. Leteaksjonen konsentrerer seg fortsatt om området nord og øst for Balberg, der mannens bil ble funnet sist søndag formiddag. Det vil si søksområder mot Hafjell og Nordseter. Det søkes også aktivt i områdene vestover, ned mot Fåberg og Jørstadmoen.

Tirsdag og natt til onsdag ble det også gjort omfattende søk i Lillehammer by.

Ber om sjekk av hus og hytter

Innsatsleder Danielsen ber fortsatt folk holde øynene åpne.

– Det kan være at den savnede personen ikke ønsker kontakt med andre, men vi ber om observasjoner og tips som kan hjelpe oss å finne ham.

Spesielt ber politiet personer som har hus, hytter, gardsbruk eller andre bygninger i de aktuelle søksområdene, om å sjekke ut disse.

– Vi leter i første rekke langs stier og tråkk ute i terrenget, og følger opp spor i snøen som eventuelt går ut fra tråkkene. Så langt har vi ikke funnet spor som vi er hundre prosent sikre på er fra den savnede, sier Danielsen.

Søket i terrenget foregår nå etter søksmetodikk og erfaring som Røde Kors og politi bruker i leteaksjoner.

Politiet opplyser at det stadig kommer inn tips, og mange av dem blir fulgt opp med vitneavhør og undersøkelser.

– Ut fra de opplysningene vi sitter inne med så mener vi fortsatt signalementet som går på bekledning stemmer. Vi har ikke grunn til å tro at mannen har tatt seg ut i terrenget med ski.

I tillegg til politiet er mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps, Sivilforsvaret med i søket onsdag.

Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp har også bidratt søket de foregående dagene.

– I tillegg har vi frivillige som har meldt seg for leting, og de er en del av søkslagene til Sivilforsvaret, opplyser Innsatsleder Danielsen.

Til Lillehammer for å lete

Onsdag er to søkslag fra Sivilforsvaret på Hadeland med i søket i Lillehammer. I tillegg har det kommet frivillige letemannskaper fra andre kanter av landet som ønsker å bidra i letingen.

En av dem som har kommet Lillehammer er Hege Kokaas Rustad fra Oslo. Til vanlig jobber hun med administrasjon ved en videregående skole. Onsdag er hun en av aksjonslederne som sitter i operasjonsrommet i Røde Kors-bygget i Lillehammer.

– De lokale Røde Kors-folkene har vært i sving i flere døgn nå, og derfor er vi her for å avlaste og tilføre nye ressurser. Jeg hadde anledning til å bidra og er glad jeg kunne stille opp, sier Kokaas Rustad.

Josca Sommerkorn fra Oslo jobber til vanlig med kommunale kartverk, men var heller ikke i tvil om at han ville gjøre en innsats i Lillehammer, fordi han hadde anledning. Også han tar en tørn som aksjonsleder.

– Alle i Røde Kors-systemet har et ønske om å bidra, ikke bare lokalt der vi bor, men også andre steder når det er behov. Det er fint å møte Røde Kors-kolleger andre steder, stille opp med hjelp når det trengs, sier Kokaas Rustad.

En av dem som har vært lenge i det lokale hjelpekorpset er Svein Olav Kjelsberg Halvorsen. Han er en av veteranene som igjen stiller opp når det trengs. Helt siden 1968 har han drevet med beredskap og hjelpekorpsarbeid.

– Det har vært lærerike år, og det gir mye på det personlige plan å kjenne på at man kan være til hjelp, sier Kjelsberg Halvorsen.

– Står sammen

Oline Dalen jobber til daglig som frivillighetskoordinator i Lillehammer Røde Kors, mens stiller også opp som frivillig for hjelpekorpset. I to dager har hun vært med ute i felten på søk.

– Når noen blir savnet slik som nå, så merker du at folk står sammen. Du kjenner på fellesskapet ikke bare i Røde Kors, men også blant byens befolkning. Folk har kommet hit til Røde Kors-bygget med sjokolade og lurt på om det er noe de kan bidra med for hjelpemannskapene. Slikt varmer, sier Oline Dalen.