Igjen er det vår i lufta, igjen er det tid for arrangementer som minner ungdomsforeldre om hvilke utfordringer som venter parallelt med at hestehoven springer fram. Med varmere vær og mindre snø, trekker ungdommen igjen ut av huset, til møteplasser der mye kan skje.

I helgen kommer 3500 barn og ungdom til Lillehammer og Gausdal for å spille håndball. I tillegg kommer alle de som trekkes til Baldus Cup av andre grunner en håndball. Tivoliet er naturligvis er spennende trekkplaster, både for barn, ungdom, men også eldre som ikke nødvendigvis har god påvirkning. Ungdom som er for lenge ute, som drikker alkohol og prøver andre rusmidler er slike arrangementers store bakside.

I år flytter arrangøren tivoliet ned til Stampesletta for at politiet og Utekontakten i Lillehammer kommune skal få bedre kontroll. Et godt tiltak for å få ugreie aktiviteter fram i lyset. Som tidligere vil også politiet, Utekontakten, natteravner, vakter fra Baldus Cup og Røde Kors være til stede fram til tivoliet slukker lysene ved midnatt. Et viktig sikkerhetstiltak, men aktørene kan ikke erstatte de holdningene og rammene foreldrene formidler hjemme.

Selv om fjorårets nasjonale tall fra Ungdata viser at svært få begynner å drikke alkohol i 8. trinn, bør foreldre være på jakt. Presset starter tidlig, og blant ungdom i 10. trinn har omtrent én av fire vært beruset. Blant elevene på Vg1 er andelen dobbelt så høy som på 10. trinn. Andelen som har prøvd narkotiske stoffer øker markant i løpet av tenårene. I 2022 rapporterte 26 % av guttene på Vg3 at de hadde brukt cannabis og 14 % at de hadde brukt andre narkotiske stoffer.

Politiet oppfordrer foreldre til å prate med ungdommen før helgen. Samtidig bør foreldre prate sammen. Felles grenser forblir et godt verktøy for å sette de rammene ungdommen trenger. Foreldre bør aldriunngå å si ifra i frykt for åsette egne barna i et uheldig lys. Sammen er det foreldrene som kan utgjøre størst forskjell.