Politiet har gjennomført rundt 100 avhør etter dødsbrannen

Politiet har så langt gjennomført et tresifret antall avhør etter dødsbrannen i Moelv, der to personer fra Gjøvik ble funnet omkommet i brannruinen. Det blir fortsatt jobbet med å kartlegge hele hendelsesforløpet og de omkomnes bevegelser.