-Vi gjennomfører økt patruljering i politidistriktet ved blant annet steder hvor det oppholder seg asylsøkere og sårbare grupper, sier Brekke. Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt for seksuelle overgrep mot barn, har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere flyktninger fra Ukraina.

– Dette ser vi veldig alvorlig på, og øker vår oppmerksomhet rettet mot denne bekymringen, og jobber aktivt med tiltak, både på egenhånd og i samarbeid med andre etater, sier Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt.

Flere tiltak

I forbindelse med angrepet på Ukraina iverksetter politiet en rekke tiltak i Innlandet for å forebygge kriminelle handlinger som følge av krigen.

– Vi har ikke informasjon om en økning i kriminaliteten som følge av migrasjonsstrømmen, men gjør dette som et ledd i det forebyggende arbeidet, sier Johan Brekke, politimester i Innlandetpolitidistrikt.

Politiet i Innlandet intensiverer sin territorialkontroll for å forebygge, bekjempe og avdekke ulike former for kriminalitet og trusler som følger av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa generelt, og den økte migrasjon til Norge spesielt.

Denne kontrollen har i følge politiet til hensikt å avklare lovlighet av opphold, og eventuelt utnyttelse av sårbare, om noen er utsatt for, for eksempel menneskehandel, vold eller seksuelle overgrep. Misbruk av identitetsdokumenter kan også være en del av kontrollen.

Registrering på Lillehammer

Det er viktig for asylsøkerne at de registrerer seg ved ankomst til Norge, melder politiet i en pressemelding.

I Innlandet vil det være å registrere seg ved politihuset i Hamar fra 19. april, etter at det er avtalt tid på forhånd. Det vil etter hvert etableres registreringssted ved politihusene i Kongsvinger og Lillehammer.

Gjennom registrering får flyktningene rettigheter og fanges opp av hjelpeapparatet. Det vil gjøre situasjonen for asylsøkere tryggere, og bidra til å redusere sårbarheten for utnyttelse til kriminalitet.

I tillegg har politiet økt oppmerksomhet mot arbeidslivskriminalitet som kan oppstå i Norge som følge av krigen i Ukraina.

Sjekker flere bransjer

Politiet skriver i en pressemelding at det i den pågående situasjonen er naturlig for politiet å rette oppmerksomhet mot bransjer og foretak, som kan være tilbøyelige eller eksponert for utnyttelse av mennesker på flukt. Arbeidsintensive bransjer som renhold, jordbruk og restauranter, er blant bransjene som politiet har spesiell oppmerksomhet rettet mot. Dersom man er vitne til at arbeidslivskriminalitet forekommer, oppfordrer vi på det sterkeste om å melde fra til politiet.