Politiet i Innlandet skulle etterforske sexovergrep mot barn, men bare halve styrken var i arbeid

20 polititjenestemenn skulle arbeide spesielt og overordnet med seksuelle overgrep og vold mot barn i Innlandet politidistrikt. Men i 2019 utgjorde den reelle bemanningen bare 9,1 årsverk, pluss to årsverk som etterforskere på elektroniske spor.