Politiet skal være til stede i lokalsamfunn for å forebygge og sørge for god beredskap. Samtidig forventer vi når det er en nødssituasjon og vi ringer 112, at vi får hjelp. Dette forventer vi i hele landet. Vi forventer også at de ansatte i politiet skal ha like gode forutsetninger for å utføre en god jobb i hele landet. Slik er det ikke. I stedet for å gjøre politiet bedre, tvinger regjeringa fram bruk av eksterne konsulenter og overtid – til tross for en gjentakende skryting av flere ansatte i politiet.

Jeg stilte Justisministeren et spørsmål om bruk av konsulenter og overtidstimer, og hvordan dette kunne vært brukt på faste ansettelser i stedet for. Stortinget har vedtatt at det skal være to politiårsverk per 1000 innbyggere, og det kan nås i år. Da er det interessant å se at midlene brukt på overtid og konsulenter i sum kunne utgjort 1170 flere ansatte i politiet. Konsulentutgiftene i politiet har økt med 70 prosent siden 2013. Samtidig skryter regjeringen av å ha sikret 2800 flere lønnede årsverk i samme periode. Om lag halvparten av disse stillingene har kommet i Oslo og sentralt politibyråkrati i blant annet Politidirektoratet.

Tenk om innsatsen også var rettet mot å sikre flere faste ansettelser i politidistriktene framfor å tyne dem som jobber der til overtidsarbeid og innleie av eksterne konsulenter. Samtidig avdekket følgeevalueringen av nærpolitireformen i vår at politidistriktenes økonomiske handlingsrom har blitt redusert gjennom reformen. Det vil si at politidistriktene har i dag mindre penger til å foreta nødvendige investeringer til politibiler og annet utstyr enn før reformen.

Senterpartiet har lenge vært kritiske til den store bruken av konsulenter. Kompetansen bør så langt det går være fast ansatt i politiet og der arbeidet foregår, både for å gjøre det forutsigbart for arbeidstakerne og å kunne ansvarliggjøre de som gjør arbeidet. Når dette toppes av stor bruk av overtid, og at de politiansatte melder til politiets fellesforbund at 2/3 ikke føler de får gjort en så god jobb som de ønsker, må Justisministeren innse at det har gått for langt. Innbyggerne har høyere forventninger til politiet i 2020, og vil fortsette å forvente god hjelp i hele landet. Vi ber regjeringa la feilslåtte reformer ligge og heller prioritere et politi som er til stede med tid til å gjøre en så god jobb som de ønsker!

Marit K. Strand, stortingsrepresentant, Oppland Senterparti

Hvem er interessert i hva vi tenkte for to år siden?

Det er kanskje på tide å innrømme at bemanningsmålet aldri var ment for deler av landet med spredt bosetting

Systemlojale politiledere har et troverdighetsproblem