47 søkere ønsker jobb som politiadvokat i Gjøvik – her er søkerlista

36 kvinner og 11 menn har søkt stilling som politifullmektig/politiadvokat ved påtaleenheten hos politiet i Gjøvik.