Regjeringen lovet allerede i Hurdalsplattformen i 2021 å opprette 20 nye tjenestesteder. I forrige uke ble det kjent at ni politisteder skal gjenåpnes. Med det er regjeringen halvvegs til det målet den satte i regjeringsplattformen. Vi håper det stopper der.

Det er definitivt viktig å bruke mer ressurser på politiets tilstedeværelse, også i distriktene. Det er også gode grunner til å gjenåpne noen av politistedene som ble lagt med av forrige regjering, slik justisminister Emilie Enger Mehl nå gjør. Men det er også rasjonelt å stoppe der.

Vi er opptatt av at en etat som krever enorme ressurser faktisk også bruker ressursene på best mulig måte. Det er viktigere å se framover enn å se seg tilbake, og herfra må det handle mer om mannskaper og materiell enn om kontorer.

Justisministeren sier hun er opptatt av å lytte til folk. I Sp har de vært spesielt flinke til å fortelle at de lytter til folk. Har de lyttet til folk i Gudbrandsdalen, ikke minst sine egne ordførere, har de hørt beskjeden om hva som står øverst på ønskelista. Det er mannskaper, og det er materiell. Det er stillinger og økonomiske ressurser som gjør det mulig å drive en operativ polititjeneste hele døgnet, hele uka, hele året. Og som bidrar til at hjelpen er litt nærmere når den trengs.

Vågå er ett av stedene hvor regjeringen har vurdert gjenåpning. Når et slik forslag ikke har møtt særlig entusiasme i nabokommunene, er det fordi realitetsorienterte døler vet at det ikke er penger nok til å innfri alle ønsker. Igjen handler det om å måtte velge noe foran noe annet. Og igjen står mannskaper og materiell høyere på lista enn gjenåpning av et kontor. Vi håper Mehl lytter også til disse stemmene, og ikke bare til alle som helst vil at det meste skal være slik det engang var.