Et demokrati kjennetegnes blant annet ved frie valg, og at det enkelte mennesket står fritt til å ha egne meninger og være uenig med flertallet. En av de viktigste stolpene i et demokrati er ytringsfriheten. Du har lov til å si det du mener, så lenge det ikke er snakk om truende, krenkende eller diskriminerede uttalelser.

Valgkampen i USA har vist et samfunn som bruker ytringsfriheten for alt den er verdt. Alle filtre har vært fjernet. I spissen for denne utviklingen står president Donald Trump selv, og i sin tale natt til fredag gikk han lengre enn noen gang før. Så langt dro han sin rett til å ytre seg at seriøse amerikanske medier på sin side valgte å bruke sin rett til å avbryte direktesendingene fra presidentens tale.

Det er vanskelig å tenke seg at NRK eller TV2 skulle hoppet ut av en viktig tale fra statsministeren eller kongen. På samme måte som det er vanskelig å tenke seg at disse ville uttalt seg eller kommet med påstander som norske medier ville funnet det nødvendig å stoppe.

Forhåpentligvis kan de sjokkerende talene føre til at norske politikere ser verdien av å gå motsatt veg, slik at vi får en mer saksorientert valgkamp i Norge fram mot stortingsvalget neste høst

Disse amerikanske tilstandene er en viktig påminnelse til oss om å ta vare på den norske måten å debattere og opptre på. Vi ser at vi også beveger oss i en spissere retning, men fortsatt er norsk politikk preget av ærlighet, åpenhet og folkeskikk. Og respekten for både politiske motstandere og velgere er fortsatt stor, sammenlignet med det vi nå ser i USA.

Politikk i et demokrati handler først og fremst om å skape resultater og utvikling til det beste for samfunnet, ikke å kjempe for egne posisjoner. Politikerne må huske at de er der for folket, ikke for seg selv. Forhåpentligvis kan de sjokkerende talene vi har sett de siste dagene føre til at norske politikere ser verdien av å gå motsatt veg, slik at vi får en mer saksorientert valgkamp i Norge fram mot stortingsvalget neste høst.