Politikerveteranen Bjørner (69) kritisk til manglende rapportering

Bjørner Flittie (Sp) etterlyste den siste tertialrapporten, og savnet hyppigere tilbakemeldinger fra administrasjonen da kommunestyrerepresentantene i Lesja drøftet det forestående budsjettarbeidet torsdag kveld.