Gå til sidens hovedinnhold

Politikk og hestehandel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Valgkampen er godt i gang, og partiene ønsker å nå flest mulig velgere med sine gode forslag og løfter. Jeg er litt spent på hva slags hestehandel leder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum nå legger opp til. Samme hva slags spørsmål han får, så blir alle svar ganske like. Men jeg vet at Sp er gode på å dra i land en «hestehandel», så han har nok en plan, vi får vente og se.

Jeg tenker også på siste landbruksoppgjør, der bøndene engasjerte seg sterkt, og det med rette. Mye burde vært gjort for flere perioder siden, under vekslende regjeringer. Samme seanse gjentar seg.

Jeg merket meg at tidligere landbruksminister Vedum i et debattprogram for en tid tilbake, der årets landbruksoppgjør var tema, ble spurt om hva han kunne tenke seg å legge på statens tilbud. Svaret var 1 milliard, et sprekt påslag!

Vedum kjenner godt gangen i en slik sak, så respekten ble svekket med den typen svar. Jeg forventet da at han la sitt forslaget på bordet i Stortinget, men nei!

Faglagene, som sitter i budsjettnemnda for landbruket, kunne de i forkant ha bidratt noe mer i saken? spør noen. Nåværende landbruksminister Bollestad har gjort det hun kunne, som sine forgjengere. Og hun hadde div. forslag å legge fram, om forhandlinger mellom partene hadde kommet i gang. Tror næringa hadde stått seg på det.

Om en ikke er enig i alle vedtak som gjøres, hjelper det lite å melde seg ut av partier, det slår ofte tilbake på en selv, dessverre. Det sies at det bare er to personer som virkelig skjønner seg på et landbruksoppgjør, og det er landbruks.dir. og vår Herre, så da vet vi det til neste gang.

Det er snart valg. KrF ønsker et varmere samfunn i landet vårt. Vi vil stå for de kristne grunnverdier nestekjærlighet og forvalteransvar, og nei til utvidelse av abortgrensen. Konkret vil KrF jobbe for en god familiepolitikk, ta vare på menneskeverd, fritidskort til alle barn mellom 6–18 år, god eldreomsorg, beholde barnetrygden, god distriktspolitikk, jordnær klimapolitikk, arbeidsplasser i hele landet. Fordelingspolitikken i samfunnet vårt må sees på, og gjøre noe med!

Sykehussaken forblir som fremlagt av helseministeren, hvem andre enn skattebetalerne skal betale en eventuell ny 5 års runde med møter og utredninger? Legg bort taktikken og stridsøksa og kom i gang med prosjektet.

Arnfinn Gillebo, Øyer, Kristelig Folkeparti