Gjøvik-avtalen er i boks

Sigmund Hagen (SV), Ivar Odnes (Sp), Gro Lundby (Ap) og Gerd Myklebust Wang (KrF) underskriver samarbeidsavtalen i fylkespolitikken for de neste fire årene.

Sigmund Hagen (SV), Ivar Odnes (Sp), Gro Lundby (Ap) og Gerd Myklebust Wang (KrF) underskriver samarbeidsavtalen i fylkespolitikken for de neste fire årene. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Historisk øyeblikk i fylkespolitikken: Ap og Sp skriver under en samarbeidsavtale for første gang.

DEL

Gjøvik-avtalen er navnet på samarbeidsavtalen mellom Ap, SV, Sp og KrF som ble underskrevet på Gjøvik videregående skole onsdag kveld. I avtalen understrekes det at partiene vil utvikle en langsiktig politikk for Oppland og arbeide for fellesskapsløsninger som sikrer det brede lag av befolkningen velferd og tilbud som kompetanseutvikling, kultur og folkehelse.

I forhandlingene har de også fordelt posisjoner og det er ingen overraskelse at Sps Ivar Odnes blir ny fylkesvaraordfører.

- Vi er opptatt av å være et lag og det er det oppriktig vilje til. Tillit, dialog, respekt og lojalitet skal være viktigere enn markering i enkeltsaker, sier påtroppende fylkesordfører Gro Lundby.

Spennende lag

Ivar Odnes roser Ap for den raushet partiet har vist ved å ta inn flere partier enn det som trengs for å få et flertall.

- Dette blir et spennende lag å være med på, sier han og påpeker at tanken på et rødgrønt samarbeid i fylkespolitikken i Oppland har modnet i Sp over tid ikke minst på grunn av den rødgrønne regjeringen.

Aps fylkesleder Kjersti Stenseng understreker at Ap svært gjerne vil ha rødgrønt samarbeid der det er mulig fordi det gir den beste politikken. Derfor er det også viktig å ha med Sp.

SV har hele tiden sagt at de vil videreføre dagens samarbeid mellom Ap, SV og KrF også i neste fylkestingsperiode.

- Det løftet har vi holdt i forhandlingene, sier Sigmund Hagen som påpeker at for SV er kompetanse og opplæring, miljø og energi de viktigste sakene.

Ingen diskusjon

Ved opptellingen av personstemmer viste det seg at det var Gerd Myklebust Wang som kom inn i fylkestinget og ikke toppkandidaten Anne Marie Jøranli. Myklebust Wang roser samarbeidet mellom Ap, SV og KrF i inneværende periode og gleder seg til en ny.

- Fylkeskommunen er en viktig aktør som samarbeidspartner og støttespiller for kommunene. Det vet jeg som har vært kommunepolitiker, sier hun.

Fylkeslederen i KrF, Morten Halling, sier at det var stor diskusjon i KrF for fire år siden om hvorvidt partiet skulle gå inn i samarbeid med Ap og SV.

- Men samarbeidet har gitt oss gode resultater og nå er det knapt noen diskusjon i partiet, sier han.

Gjøvik-avtalen

Gjøvik-avtalen har en generell del samt spesiell omtale av sju områder. I tillegg presiseres det at partienes program legges til grunn og skal respekteres. Distriktsprofil og fellesskapsløsninger understrekes sterkt i avtalen.

Kompetanse

Bedre innsats mot frafallet i skolen med økt oppmerksomhet på rådgivning og oppfølging.

Nærskoleprinsippet skal gjelde ved inntak til videregående skole.

Voksnes læring skal være et satsingsområde

Bedriftene må få økt antall lærlingplasser.

Samferdsel

Samferdselspolitikken skal bidra til å opprettholde bosettingsmønsteret.

Kollektivtransporten skal nå flest mulig av fylkets innbyggere og ha avganger og pris som gjør den til et reelt alternativ for de fleste

Gjøvikbanen og Dovre-banen skal videreutvikles i intercitysatsingen.

Partiene skal være pådrivere for å øke rammene til fylkesvegprogrammet.

Næring

Fylkeskommunen skal være en viktig regional utviklingsaktør og helt sentralt er arbeidet med å bevare og skape nye arbeidsplasser.

IKT-satsingen på aksen Hadeland-Gjøvik-Lillehammer skal styrkes

Næringsutvikling med basis i natur og kultur skal sammen med reiselivsbedriftene gjøre Oppland til reiselivsfylke nr 1

Landbruk og reiseliv bidrar sterkest til å opprettholde bosettingen i Oppland og det skal føres en aktiv og framtidsrettet politikk på disse områdene. Det skal utarbeides en egen landbruksmelding for fylket.

Folkehelse

Det skal jobbes bredt for å legge bedre til rette for fysisk aktivitet

Kultur

Alle innbyggerne skal få tilgang på ulike kulturopplevelser og gis mulighet til å utvikle egne interesser og talenter på kulturområdet.

Gjennom kulturpolitikken skal geografiske og sosiale skillelinjer utjevnes.

Miljø-energi

Aktivt klimarbeid, energisparing og energiøkonomisering

Det skal utarbeides en helhetlig samordnet plan for fornybar energi.

Fylkeskommunen som arbeidsgiver

Arbeide systematisk med opplæring og utvikling og kompetanseheving for ansatte

Tilrettelegge for heltidsstillinger og arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid.

Artikkeltags