Senterpartiet fosser fram: – Framgangen i Innlandet er helt voldsom

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er nesten like store, få måneder før fylkestingsvalget i Innlandet.