I helga møtes KrF til landsmøte. Mens partiledelsen utad snakker om at samarbeidsavtalen med regjeringspartiene har stor oppslutning i partiet, vokser uroen ute i organisasjonen. Oppland KrF mener må bruke tida fram til neste høst til å vurdere andre samarbeidsløsninger. Opplendingene er ikke alene om å tenke slik.

Fylkesleder Morten Halling beskriver forholdet til regjeringspartiene som smertefullt. Han har lett etter lyspunkter, og funnet fram til saker som mer fart i utbygging av veg og bane, økt lærertetthet på småskoletrinnet, økt engangsstønad til nybakte foreldre uten rett til betalt fødselspermisjon, nei til tidlig ultralyd og fortsatt kamp mot sorteringssamfunnet. Men saker som er feiret og presentert av de fire partiene i fellesskap, ligger i den store skyggen av fordelingspolitikken, salg av fellesskapets eiendom, landbrukspolitikken, asylpolitikken, liberalisering av ruspolitikken, pokerspill og søndagshandel.

Det er vanskelig å se for seg at landsmøtet vil støtte et forslag om at letingen etter nye partnere skal starte nå. Det vil i praksis være å si opp samarbeidsavtalen med Høyre og Frp fra dags dato. Det er ikke forenlig med partiledelsens retorikk. Derfor er det først og fremst gjennom behandlingen av enkeltsaker at avstanden til Frp og Høyre vil bli markert.

Distriktspolitikk vil bli en hovedsak, og opplendingene står ikke alene om å sette en slik dagsorden. Av 51 resolusjonsforslag fra ulike organer og fylkeslag, handler flertallet om distriktspolitikk og desentralisering. I KrF er det en voksende bekymring for at Regjeringens politikk på flere områder vil forsterke sentraliseringen.

Så vil det selvsagt handle om søndagsåpne butikker og en alkoholpolitikk som går i feil retning. Det vil dreie seg om asylpolitikk generelt, og om syriske flyktninger spesielt. Resolusjonskomiteen vil at landsmøtet skal slutte seg til kravet fra opposisjonen for øvrig, og si ja til å ta imot 10.000 flyktninger fra Syria. Så må også KrF, som Ap, tåle å møte seg sjøl i døra. For også kommuner styrt av KrF sier nei til nesten halvparten av flyktningene staten har bedt dem om å bosette.