Gå til sidens hovedinnhold

Stortinget tar grep mot maktkonsentrasjon i matbransjen

Artikkelen er over 3 år gammel

Stortingets næringskomité ber regjeringen legge fram forslag til lov om god handelsskikk med et selvstendig tilsyn. Forbud mot prisdiskriminering skal utredes.

OSLO: Næringskomiteen stiller seg enstemmig bak forslagene.

– Vi har blitt enig om å be regjeringen utrede flere tiltak som kan virke konkurransefremmende for å prøve å bryte opp noe av maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet, sier saksordfører Kårstein Løvaas fra Høyre til NTB.

– Forbrukerens mulighet for bedre mangfold og rettigheter til riktige priser er definitivt ting vi mener er viktige i denne saken, legger han til.

Forslaget om lov om god handelsskikk skal legges fram snarest mulig og med ikrafttredelse i løpet av 2019, heter det i innstillingen fra næringskomiteen.

Samtidig er komiteen enig om å be regjeringen utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet.

Prisdiskriminering

Å utrede et forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører, samt forhold knyttet til distribusjon, er en del av dette. Et eventuelt forbud vil gjøre det ulovlig for en leverandør som Orkla å selge sine varer til ulik pris til forskjellige butikkjeder. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget snarest mulig.

– Dette vil sende et veldig tydelig signal til bransjen, sier Venstres André Skjelstad.

Når det gjelder tilsynet som foreslås opprettet, skal det ha selvstendig beslutningskompetanse, men tilsynsalternativer kan utredes.

Det er bred enighet om at matmarkedet i Norge ikke fungerer godt nok i dag. Det er fra mange hold pekt på at noen få store kjeder dominerer bransjen, og at forbrukerne betaler i form av dyrere mat og dårligere utvalg.

Forslag fra Ap

Utgangspunktet for saken er et representantforslag fra Ap, som tok opp både lov om god handelsskikk og tiltak inn mot bransjen, blant annet forbud mot prisdiskriminering fra dominerende aktører.

– Vi så veldig tydelig at maktkonsentrasjonen forsterket seg i dagligvaremarkedet. Det mener vi er uheldig for forbrukerne og for hele verdikjeden knyttet opp mot det som handler om mat og matproduksjon, sier Aps Terje Lien Aasland til NTB.

Han minner om at det er snakk om et gigantisk marked på hele 265 milliarder kroner.

– Dette er en marsjordre til regjeringen om å innføre lov om god handelsskikk, med tilsyn, så raskt som overhodet mulig.

Aasland har dessuten klare forventninger til utredningen, både når det gjelder distribusjon og prisdiskriminering.

– Jeg håper jo at vi ender med en utredning som peker på at det er fornuftig å innføre begge deler.

Lang forhistorie

Saken har en lang forhistorie. To utvalg har sett på det som også en rekke ganger har vært tema på Stortinget. Likevel har den stadig sterkere konsentrasjonen i dagligvarebransjen bare fortsatt.

– I stedet for at vi har et fragmentert lovverk, påpeker Hjelmeng-utvalget at det trengs én egen lov for å regulere dette, sier KrFs Steinar Reiten.

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) mener realitetene nå har innhentet Stortinget.

– En samlet næringskomité viser at vi er villig til å bruke politikk for å gripe inn i et maktforhold i en verdikjede som er skeivt.

Han er opptatt av å holde de to forslagene fra hverandre.

– Loven skal komme. Så skal man utrede prisdiskriminering og andre tiltak som det sikkert blir diskusjon om når jobben er gjort.