- Pasientenes behov veier alltid tyngst

Bente Holm Mejdell er ny styreleder i Sykehuset Innlandet .

Bente Holm Mejdell er ny styreleder i Sykehuset Innlandet . Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Hun har hatt ansvar for store anlegg hos sprengstoffprodusenten Dyno Industrier. Hun var toppsjef i NOKAS under det store ranet. Nå blir Bente Holm Mejdell styreleder i Sykehuset Innlandet.

DEL

Etter fem år og 70 styremøter er epoken med Peder Olsen over i Sykehuset Innlandet. I morgen leder Bente Holm Mejdell sitt første styremøte og har en tydelig målsetting:

- Pasientenes behov skal alltid være førende for sykehusstruktur og helsetilbud. Tilbud skal desentraliseres der det er mulig og sentraliseres der det er nødvendig. Samhandlingsreformen bygger godt opp under denne tankegangen.

Ellers tråkker hun foreløpig forsiktig ut i nytt landskap. Hun har riktignok vært på rundtur for å se nærmere på virksomheten i de to fylkene. Hun har også møtte fylkestinget i Oppland og har ambisjoner om tett dialog både med politikere og ulike miljøer i de to fylkene. Enn så lenge får lillehamringer og døler trøste seg med at hun er relativt godt kjent i deres område fra før. Det blitt mange påskeferier og skiturer på Lillehammer, Sjusjøen og Venabygdsfjellet.

Mye bra

- Jeg må få litt bedre oversikt før jeg sier veldig mye om Sykehuset Innlandet. Jeg er også opptatt av dialogen med styret. Min rolle er først og fremst å uttale meg på vegne av dette. Derfor er det naturlig at jeg blir kjent med styret og styrets arbeid før jeg kommer med for mange erklæringer.

- Men førsteinntrykket?

- Det skjer svært mye bra og det leveres gode helsetjenester. Men det er også et meget stort sykehusområde. Det blir et viktig og et utfordrende mål å sørge for likeverdige tilbud til alle og videreføre Sykehuset Innlandet som et robust helseforetak på kort og lang sikt.

- Hva er ambisjonene?

- At vi leverer de aller fleste helsetjenestene som befolkningen trenger. 80-90 prosent må dekkes i eget sykehusområde. Vi må være så gode at pasientene velger Sykehuset Innlandet.

Ingenting er statisk

- Går det med dagens sykehusstruktur?

- Jeg har ikke noe annet utgangspunkt enn at dagens modell er god. Men ingenting er statisk når sykehusdriften skal utvikles.

- Får et nytt sykehus i Hamar-området betydning for framtidas sykehusstruktur?

- Dette sykehuset skal bare være en erstatning for dagens sykehus og innebærer i seg selv ingen endringer slik jeg leser dagens vedtak.

- Men blir det noen gang bygget?

- Helse Sør-Øst har noen gitt noen prioriteringer og forutsetninger som må følges. Nye sykehus i Østfold og Buskerud kommer først og det skal det være økonomisk grunnlag for å bygge nytt. Derfor er det vanskelig å tidfeste en eventuell byggestart på Hamar. Sykehuset Innlandet må få kontroll over økonomien for å skape grunnlag for investeringer. Det er veldig utfordrende, sier Mejdell.

Pengene først

Heller ikke den nye styrelederen slipper unna den mest langdryge saken i Sykehuset Innlandets historie: Kampen mot underskuddet.

Sykehuset har aldri gått i økonomisk balanse. Budsjettsprekken har vært 1-1,5 prosent hvert år. Nå er det riktignok litt lysere i høstmørket. Årets underskudd kan bli 30 millioner kroner – tilsvarende to dagers drift.

- Veldig slitsomt for dem som står i dette. Det må jobbes målrettet for å få økonomisk balanse. Først når økonomien er under kontroll blir det full oppmerksomhet om primæroppgavene, sier hun og henviser til egne erfaringer fra andre organisasjoner.

Mye annet

Den erfaringen er ikke liten.

Hun har nemlig et relativt kort liv innenfor sykehusvirksomhet. Egentlig er hun prosessingeniør med 20 års fartstid i kjemisk industri, derav 15 år i Dyno Industrier både i Norge og i utlandet. I 10 år var hun driftssjef for fabrikken på Lillestrøm. I konsernledelsen hadde hun ansvaret for personalutvikling, helse, miljø og sikkerhet. Ikke uvesentlig i et foretak som lager sprengstoff.

Hun ble hentet til Norges Bank samtidig som Svein Gjedrem ble sentralbanksjef, fikk ansvar for seddel og mynt og skulle skille forretningsvirksomheten fra forvaltningen. Slik så selskapet NOKAS dagens lys. Der var hun administrerende direktør i seks år. Også da det smalt i Stavanger.

- Noen tror fortsatt at NOKAS er et ran, sier hun.

Viktig med enighet

Undervegs har hun hatt mange styreverv i offentlig virksomhet og stått i spissen for mange omfattende omstillinger.

Det var hennes ansvar å opprette sykehjemsetaten i Oslo kommune der 55 sykehjem skulle inn under samme paraply. Hun var styreleder for sykehusene i Buskerud og Telemark som i dag er slått sammen til helseforetaket Vestre Viken.

For halvannet år siden ble hun konserndirektør i Helse Sør-Øst med styrearbeid som ansvarsområde. Nå har hun overtatt ett av Peder Olsens fire styrelederverv.

- Er det en fordel med en helt annen bakgrunn?

- Det kan det være. Men jeg har stor respekt for fagpersonellet i sykehusene.

- Peder Olsen la stor vekt på å få til enighet i styret. Hva slags styreleder blir du?

- Jeg er også opptatt av å få til enighet. Det gir de beste løsningene og et bedre grunnlag for å sette dem ut i livet.

- Synes du det fungerer godt med politikere i styrene?

- Ja, i de styrene jeg har sittet i synes jeg de som er valgt fra politiske partier har hatt med seg god kompetanse. Politikerne sitter jo ikke der som politikere. De sitter på lik linje med andre styremedlemmer, men er valgt blant annet fordi de har politisk erfaring. Styret bør være et team med ulik kompetanse og bredde, sier Bente Holm Mejdell.

Les også: Politisk redaktør Hallvard Grotlis «I margen»-kommentar: En presis forståelse

Artikkeltags