Årsmøtets vedtak bekrefter konklusjonen i talen til fylkesleder Ivar Odnes ved åpningen i går. Nemlig at det ikke skal være noen form for samarbeid med Frp i neste fylkestingsperiode.

Men et betydelig mindretall støttet forslag om at Senterpartiet ikke skal låse seg på en slik måte.

Tidligere fylkesordfører og nå ordfører i Østre Toten, Hans Seierstad, fremmet forslag som gikk mot et nei til Frp. Også Senterungdommens leder Marianne Mølmen fremmet forslag som i all hovedsak var identisk med Seierstads. Det førte til at Seierstad trakk sitt forslag.

I løpet av årsmøtet hadde også resolusjonskomiteen pusset litt på forslaget fra Gjøvik, Lillehammer og Øyer Sp. De hadde opprettholdt den klare brodden mot Frp men tatt ut henvisningene til at sentrums-partiene og Ap må innlede samarbeid etter valget.

Ved avstemmingen var det forslaget fra Senterungdommens leder som ble satt opp mot forslaget fra resolusjonskomiteen Et flertall støttet resolusjonskomiteens forslag, men det var et betydelig mindretall som stemte mot å avvise Frp-samarbeid. Også da årsmøtet til slutt stemte samlet over resolusjonskomiteens forslag, markerte åtte representanter sin motstand.

Da debatten var på sitt mest intense, slo Ole Klundby fra Gjøvik fast at totningene er snart de eneste som ikke har forstått hvilke skader høyrekreftene gjør i samfunnet.

Ville ikke ha forslaget

Debatten om uttalelsen "Vilje til styring og ansvar" startet med at Vang-ordfører Knut Hålien foreslo at den ikke skulle tas opp til behandling.

- Vi har vedtatt et program som synliggjør verdiene og da må det være valgresultatet som avgjør samarbeidet. Vi hadde en grei årsmøtedebatt som gir en del signaler. Men det blir feil både politisk og taktisk å binde opp partiet. Vi kan ikke spille ut alle kort, sa han.

Lederen i Gjøvik Sp, Torvild Sveen, påpekte at når partiets høyeste organ er samlet for siste gang før valget må årsmøtet si noe om vegvalg og samarbeidsstrategi.

- Det står ikke noe annet i forslaget enn at vi ikke skal samarbeide med Frp, sa Sveen.

Bare fem utsendinger stemte til slutt mot å behandle uttalelsen.

Rådgivende?

Fylkesleder Ivar Odnes påpekte at resolusjonskomiteens forslag hadde fått en form som gjør at uttalelsen understøttet de signalene som var kommet fram i årsmøtedebatten.

- Dette er noe vi kan styre etter og det er et godt rådgivende innspill til fylkesstyret, sa han.

Men i den etterfølgende debatten understreket fylkespolitiker Per Ole Lunde at et årsmøtevedtak er et årsmøtevedtak og ikke slett ikke bare et rådgivende innspill til styret.

Hans Seierstad understreket at det viktigste er å få fram Sps politikk. Han advarte mot at Sp låser seg slik at Frp ikke skal inkluderes i noe samarbeid.

- Riktignok gjelder dette årsmøtevedtaket for fylkespolitikken, men det årsmøtet sier vil selvsagt bli lagt merke til når vi skal forhandle i kommunene, sa han.

Plages av historien

Lederen i Øyer Sp, Øystein Jorde mente at det kanskje er historikken som gjør at en slik vedtak er så vondt å svelge for enkelte Sp-politikere. Men det er viktig å få å få ro omkring samarbeidsspørsmålet slik at partiet kan profilere sin politikk og sette dagsorden.

Torbjørg Raastad fra Lunner påpekte at det er en betydelig forskjell i partienes politikk og at Sp ikke må bidra til å gjøre Frp stuerent.

- Verken fylkespolitikere eller kommunepolitikere kan være fristilt fra partienes sentrale programmer, sa hun.

Tale Willerud fra Østre Toten mener det viktigste er å få fram Sps egen politikk og ikke stelle seg slik at partiet fører valgkamp for andre.

Midtvegs i debatten undret Per Prestrud, Lillehammer seg over hvilken retning debatten hadde tatt sett ut fra første dags årsmøte og konklusjonene i fylkeslederens tale.

- I går var det ingen som sa noe særlig om fylkeslederens konklusjoner. Resolusjonskomiteens forslag gjenspeiler holdningene i salen. Med det nye forslaget som nå kommer opp sier vi i realiteten av Frp er en mulig samarbeidspartner for Sp, sa Prestrud.

Senterungdommens leder Marianne Mølmen støttet også Seierstads forslag. Det fikk Per Presterud til å undres hva hun egentlig mente i og med at hun hadde sittet i resolusjonskomiteen og dermed gått inn for det stikk motsatte.

- Det må da være lov å ombestemme seg når det kommer opp et bedre forslag, var hennes svar.

Truer Oppland

I årsmøtevedtaket heter det at Sp ikke kan akseptere et samarbeid med partier som truer de verdier som Senterpartiet møysommelig har arbeidet fram gjennom mange år.

I vedtaket står det rett ut at Frp og partiets politikk er den største trusselen mot velferden og Opplandssamfunnet. At partiet ønsker en ren statliggjøring av politikken, fjernt fra det folkestyret Sp kjemper for.

- Videre at de vil fjerne den aktive distriktspolitikken som har sikret bosettingen og næringsutviklingen, blant annet ved å rasere landbruket og regional utvikling,heter det i vedtaket.

Skal starte drøftinger

Årsmøtet i Oppland Sp mener at sentrumspartienes verdigrunnlag bør danne grunnlag for det de omtaler som et slagkraftig styre av fylkeskommunen og fylkespolitikken de kommende år.

- Resultater av samtaler med andre partier vil vise hvilke partier det er grunnlag for å samarbeide med. Årsmøtet i Oppland Senterparti ber derfor om at fylkesstyret tar initiativ til samtaler med andre partier om dette i god tid før valget, heter det i vedtaket.