Stiller opp for OL i 2022

En kraftig OL-vind blåste over fylkestinget tirsdag kveld og nesten alle stiller opp for et vinter-OL i 2022.

En kraftig OL-vind blåste over fylkestinget tirsdag kveld og nesten alle stiller opp for et vinter-OL i 2022. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Fylkespolitikerne stiller opp for et vinter-OL i 2022. Det vedtok fylkestinget tirsdag kveld. Men to representanter stemte imot.

DEL

- Jeg ser store muligheter i et slik arrangement, sier fylkesordfører Gro Lundby til gd.no

I vedtaket heter det at Oppland fylkeskommune ønsker å bidra aktivt i den videre prosessen med konseptutredning, kvalitetssikring og utvikling av en søknad. Fylkesrådmannen skal forestå det praktiske arbeidet og senere komme tilbake med en sak om finansiering av konseptutredning, utvikling av søknaden og kvalitetssikring så snart det foreligger tallgrunnlag for dette.

Men det ble en intens debatt før vedtaket ble gjort. Fylkesordføreren omtaler den som en «fruktbar diskusjon om bruken av samfunnets ressurser» i forhold til toppidrett og breddeidrett.

- Og det er en real diskusjon, sier Lundby.

To stemte imot

To representanter stemte imot: Sanna Sarromaa fra Venstre og Hanne Maren Blåfjelldal fra Frp.

- Fylkespolitikere blir nærmest i ekstase når de diskuterer OL. Så jeg og Hanne Maren roet det litt ned, sier Sarromaa.

Hun peker på at kostnadene ikke er avklart. Dessuten er dette pengebruk som går kun til toppidrett og ikke bygger opp under folkehelseperspektivet og breddeidretten. Og dersom det er et poeng at OL skal bidra til bedre infrastruktur, så mener hun at pengene kan brukes direkte på dette.

- Og OL i 2022 blir Oslos OL, sier Sarromaa.

- Det blir aldri 94-OL på nytt...

- Det økonomiske argumentet er det viktigste for meg, sier Hanne Maren Blåfjelldal.

Hun påpeker at arrangementet kanskje på landsbasis vil koste mellom 30 og 50 milliarder kroner og at kostnadene er uavklart.

- Det er bedre å bruke pengene direkte på infrastruktur enn å gå vegen om OL. Det er tross alt fellesskapets penger som skal brukes, sier hun.

Også vestsida

Venstre, Høyre og Frp fremmet forslag om at fylkeskommunen også skal bruke et OL i 2022 til å forbedre infrastrukturen med arenaer, veg og jernbane også på Vest-Oppland. Begrunnelsen er at utbygging av togforbindelse Oslo – Gjøvik – Lillehammer er den korteste vegen mellom Oslo og alpinanleggene i Gudbrandsdalen og dermed viktig for å få et mest mulig kompakt arrangement. Dermed kan også en større del av fylket gjøre seg nytte av investeringene.

Men forslaget fikk bare åtte stemmer og ble ikke vedtatt.

- Jeg hadde nok et inntrykk av at mange av Aps representanter fra Vest-Oppland kunne tenke seg å støtte dette forslaget, men de gjorde det ikke, sier Venstres Eivind Brenna.

- Det er opplagt at vi skal arbeide aktivt for en bedre infrastruktur i Oppland. Men forslaget fra opposisjonen har ikke noe i svaret til idrettsforbundet å gjøre, sier Gro Lundby.

Fra Ap ble det også fremmet et tilleggsforslag. Det ble vedtatt. Der heter det at fylkeskommunen skal arbeide for at det blir gjenbruk av flest mulig av Opplands OL-anlegg og henviser til fjellhallen på Gjøvik.

Men fylkestinget er forsiktige med å komme med krav overfor idrettsforbundet.

Vitalisering

Det var i januar at idrettsstyret gjorde vedtak om å ta kontakt med kommuner og fylkeskommuner langs «linjen Oslo/Lillehammer-regionen, dette innbefatter også kommunene Drammen og Lørenskog og inkluderer fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud».

I samme vedtak ble det også påpekt at et OL i Oslo i 2022 skal være et vitalisering av hele norsk idrett og bygge på det fundamentet som allerede blir skapt gjennom Ungdoms-OL 2016 i Lillehammer.

En foreløpig skisse legger opp til at Lillehammer skal ha deltakerlandsby, aking, bob og skeleton. Ishockey skal avvikles på Hamar og alpinøvelsene i Ringebu/Øyer.

Oslo kommune skal ta stilling til om de ønsker å være søkerkommune i et kommunestyremøte 23. mai. Og Norges Idrettsforbund skal ta stilling til en eventuell søknad i ekstraordinært idrettsting 8. juni.

Må dekke kostnadene

Norges Idrettsforbund forutsetter at alle kommuner og fylkeskommuner dekker egne kostnader i forbindelse med utredning, søknad og kvalitetssikring. Kommunene og fylkeskommunene må sette av nødvendig personell til å følge opp de ulike faser av prosjektet. Kommunene må ordne areal til anleggene, sørge for regulering og framdrift ved eventuelle byggeprosjekter. I kommuner der det bygges nye anlegg må kommunene selv ta ansvar for idrettslig bruk både før og etter et OL i 2022.

I sin vurdering konkluderer fylkesrådmannen med at et OL i samarbeid med Oslo vil være et betydelig løft for hele innlandsregionen. Og det vil gå rett inn i den systematiske satsingen på turistnæringen og vintersportsdestinasjonen Lillehammer.

Artikkeltags