Gå til sidens hovedinnhold

Tar tak i Rondane-planen

Artikkelen er over 8 år gammel

Kommunalministeren vil ta opp Mijøverndepartementets behandling av Rondaneplanen for å få den inn i et annet spor.

- Hvis vi ikke skal få avfolking i disse områdene må det være muligheter for å etablere nye arbeidsplasser, sier Liv Signe Navarsete.

Reaksjonene har vært mange og sterke etter at fire byråkrater fra Miljøverndepartementet sist uke møtte fylkes- og kommunepolitikere i Oppland og Hedmark for å fortelle dem hvordan regionalplanen for Rondane og Sølnkletten blir til slutt. En plan som skal sikre villreinens leveområde, men som også skal gi muligheter for næringsutvikling.

Kraftig innstramming

Departementet vil ha en kraftig inntramming av aktiviteten for å sikre villreinen.

Politikere på lokal- og fylkesplan føler seg fullstendig overkjørt etter at de har holdt på i fem år med et omfattende planarbeid som har involvert to fylkeskommuner og 16 kommuner. Riktignok er ikke planen endelig vedtatt. Fylkeskommunene og kommunene har fått frist til førstkommende fredag for å komme med sine kommentarer. Men oppfatningen blant lokale politikere er at dette løpet er kjørt uansett hva de måtte mene.

Fortvilet

Dette fikk også kommunal- og regionalministeren høre da hun deltok på Grotli-konferansen tirsdag. Hun er heller ikke ukjent med saken fra tidligere.

- Det har vært arbeidet med planen veldig lenge og grundig. Jeg er opptatt av at den nå blir gjennomført på en ryddig måte og at vi får tilbake tilliten mellom det lokale og det sentrale nivå, sier Navarsete til gd.no

Fra ordførere og andre har hun fått høre om en fortvilelse over at det de har gjort og det de har arbeidet med i mange år, nå blir underkjent.

- Det bryter ned tilliten og det bekymrer meg som har ansvar for regional utvikling. Jeg vet hvor mye dette betyr for utviklingen i et område der veldig mye er vernet, sier Navasete.

Bare skuespill

Jørand Ødegård Lunde, fylkespolitiker for Høyre, har vært leder av styringsgruppa for planarbeidet og reagerer sterkt på det Miljøverndepartementet nå legger opp til.

- Utviklingssonene forsvinner. De foreslår en skikkelig innstramming. Dette er blitt et skuespill der bruk og vern og lokalt selvstyre bare er festtaler, sier hun.

Uakseptabelt

Også Navarsetes partikollega, Anne Tingelstad Wøien, har meget tydelig fortalt hva hun mener.

- Det som skjer med Rondane-planen er helt uakseptabelt. Jeg forventer at regjeringen tar opp saken og kommer med et klart signal om hva som skal skje. Et departement kan ikke be lokale politikere utarbeide en regional plan, jobbe i mange år og så si at "vi gidder ikke å høre på dere". Da kan vi bare glemme framtidig samarbeid om planprosesser, sier hun

Forfølger saken

Nå kommer Navarsete til å forfølge saken i regjeringsapparatet.

- Jeg vil ta opp saken for å få den inn på et riktig spor. Jeg tror den har kommet litt utenfor, sier hun.

- Hvor viktig mener du det er med muligheter for næringsutvikling i verneområder og i randsoner?

- Det er veldig viktig. I Sp har vi vært med på en del vernevedtak. Men miljøpolitikk handler jo veldig mye om langsiktig bruk av naturen. Det er det beste vernet. I den filosofien ligger at næringslivet kan utvikle aktiviteter i verneområdet på en skånsom måte og i tråd med formålet,sier hun.

Bryter med fjellteksten

Hun mener at det som nå har skjedd er et brudd med det som omtales som "fjellteksten". Den ble lagt fram av Bondevik 2 – regjeringen i en stortingsproposisjon i 2003. Den åpner for å etablere kommersiell virksomhet i norske nasjonalparker, noe som tidligere var forbudt eller meget sterkt begrenset.

- Fjellteksten har åpnet veldig tydelig for næringsutvikling. Det som nå har skjedd er et brudd med intensjonene i fjelltektsten og det som vi har vært veldig opptatt av å støtte opp slik at folk i disse områdene kan drive næringsvirksomhet, sier Navarsete.

Dette er utvikling

Hun sier at det er rollen som kommunal og regionalminister som gjør at hun går inn i behandlingen av Rondaneplanen.

- Dette handler veldig mye om regional utvikling i tillegg til at det som er Miljøverndepartementets ansvarsområde. Hvis ikke vi skal ha avfolking i disse områdene må det skaffes nye arbeidsplasser. Jeg har tro på dette. I verneområder og nasjonalparker i Mellom-Europa skjer det mye spennende som drar turister. Det slik jeg har valgt å se på vern. Ikke som noe negativt men som noe positivt og utviklende. Men da kan vi ikke være på det sporet som vi er nå, sier Navarsete.

Lik behandling

Hun påpeker at i tillegg til å gjenopprette tilliten og dialogen mellom det lokale og det sentrale er det viktig å sikre en likebehandling i de ulike fylkesmannsembeter og miljøvernavdelingene.

- Jeg opplever en litt annen verden når jeg kommer til Oppland i forhold til for eksempel Sogn og Fjordane. Der er det mye mer felles forståelse for at det må være rom for utvikling, sier Navarsete.

Kommentarer til denne saken