Gå til sidens hovedinnhold

Frp-drama med et uvisst utfall

Artikkelen er over 4 år gammel

Lørdag står det avgjørende slaget på Biri om hvem som blir listetopp for Oppland Frp ved valget neste år.

LILLEHAMMER: Morten Ørsal Johansen har to perioder på Stortinget og har vært en av de mest sentrale politikerne i Oppland Frp i mange år.

På lørdagens nominasjonsmøte kan det ende med at hans egen vararepresentant på Stortinget og fylkesleder, Harald Eivind Bakke, tar over listetoppen.

Men Ørsal Johansen er kampklar.

– Ja jeg stiller for fullt. Det er ikke noe å lure på, sier han til GD.

Hvem av de to som vinner, er foreløpig helt uvisst. Nominasjonsprosessen har splittet fylkespartiet. I utgangspunktet lå fylkeslederen best an. Men det har jevnet seg ut, og de siste tips går ut på at stortingsrepresentanten har et lite overtak.

– Jeg vil ikke spå utfallet, sier Harald Eivind Bakke.

– Nå har vi hatt en nominasjonsprosess. Den som vinner får ta imot gratulasjonene og den som taper må være lojal og støtte vinneren.

Nytt styre i Lillehammer Frp  

55 utsendinger

I utgangspunktet er det 55 utsendinger til lørdagens nominasjonsmøte dersom alle blir godkjent av fullmaktskomiteen. 17 av utsendingene er medlemmer av fylkesstyret, representanter for fylkestingsgruppa og Frps ungdom. Resten kommer fra 13 lokalforeninger der de fleste har tre utsendinger hver.

Torsdagens ekstraordinære årsmøte i Lillehammer Frp var i realiteten siste runde før nomi- nasjonsprosessen i Oppland Frp er over. Da ble det sittende – og forholdsvis ferske – styret kastet og det ble valgt nye utsendinger til lørdagens nominasjonsmøte. Det er utsendinger som støtter det opprinnelige standpunktet i Lillehammer Frp om at Bakke bør bli listetopp ved neste års stortingsvalg med Wenche Almestrand på andreplass.

– Det var et langt og intenst møte, men det gikk greit for seg, sa nyvalgt studieleder Arne Marsteinstredet til GD torsdag kveld.

Nå er Svein Morten Olsen ny leder med Wenche Almestrand som nestleder. Men noen var også innstilt på at Tom Karlsen karriere som styreleder skulle vare lenger. Han fikk seks stemmer mens Olsen fikk 10.

Ekstra årsmøte i Lillehammer Frp og full kamp om listetoppen i Oppland  

Lovlig eller ikke?

Det er fortsatt et tema hvorvidt det er lovlig grunnlag for torsdagens ekstraordinære årsmøte. Ved avstemmingen om å godkjenne innkallingen, sa ti ja og seks nei.

Etter at tidligere styreleder Tom Karlsen og styremedlem Rune Fadum offentlig gikk ut med kraftig kritikk både av det som har skjedd i nominasjonsprosessen i fylkespartiet og det som har foregått i eget lokallag, har frontene hardnet til både lokalt og i fylkespartiet. Blant annet mener de at vedtektene bevisst brukes feil og at kravet om et nytt årsmøte i Lillehammer ikke har hatt oppslutning fra en tredjedel av medlemmene.

De to, og nestleder Arild Slåttsveen, har klaget det som har skjedd i forbindelse med nominasjonen og i Lillehammer Frp inn for partiet sentralt og bedt om at det behandles i organisasjonsutvalget. Det gjelder angivelig brudd på vedtektene, utallige brudd på habilitetsreglene, hemmelig protokoll fra fylkesstyremøte og at rettighetene de selv har som part i saken er ettertrykkelig brutt.

De påpeker at dersom partiet lar denne saken passere vil det skapes en meget uheldig praksis for hvordan slike saker kan håndteres. Selv om de ikke oppnådde å stoppe det ekstraordinære årsmøtet i Lillehammer, mener de at det uansett vil få etterspill.

– Lillehammer-saken kan ikke bli stående og vedtektene må endres slik at dette ikke gjentar seg. Vi har ingenting å vinne og vi har ikke krevd noe bortsett fra at behandlingen av slike saker må gå rett og riktig for seg og at alle parter må høres, sier Tom Karlsen.