På bakgrunn av de siste dagenes debatt om politireformen og Arbeiderpartiets vingling, vil jeg synliggjøre hva politireformen blant annet har gjort for Norge i frem mot 2019.
Verden endres og det må vi forholde oss til. Vi kommer nærmere hverandre med ny teknologi, og utviklingen går stadig raskere.
Jeg mener at folk skal bo i hele Innlandet og med bruk av nevnte teknologi er det i stor grad mulig. For de aller fleste av oss så er teknologi positivt.
Men dette gjelder dessverre ikke for alle. Internettrelaterte overgrep mot barn øker, og i den såkalte «Dark room» saken ser vi at det sitter menn i Norge og bestiller overgrep mot barn i hele verden som overføres digitalt.
Politiet i Norge sitter på noe av verdens beste kompetanse for å løse disse sakene. De siste 6 årene er politiets arbeid mot internettrelaterte overgrep mot barn styrket, både i form av flere stillinger og etterutdanning.
Vi i FrP ønsker å styrke det internasjonale samarbeidet mot trafficing, menneskehandel og annen organisert kriminalitet.
Innlandet politidistrikt er tildelt betydelige ressurser de siste årene. men alle disse skal ikke Imidlertid ikke kjøre patrulje ute eller etterforske vinningskriminalitet. Mange av disse skal arbeide med å redde forsvarsløse barn mot overgripere både i Norge og resten av verden. Det arbeidet skjer ikke fra en patruljebil.
Vi i Innlandet FrP støtter opp om politireformen og mener politiet fortsatt skal få økte overføringer, slik at både store og små i Innlandet skal føle trygghet. Det må bevilige mer penger til både stillinger og mulighet for etterutdanning. Når verden endrer seg, endrer også kriminaliteten seg. Da må også politiet endre seg. Politireformen er et svar på et endret kriminalitetsbilder, og nettopp derfor er den så viktig for å sikre alle landets innbyggere den samme tryggheten i et endret kriminalitetsbilde.
For Frp er barn og unges sikkerhet like viktig som innbrudd og hærverk. Er ikke Arbeiderpartiet enig i dette?