Politisk fornuft vi har ventet på, nå også fra uventet hold

SKILLE: Vi trenger ikke en markedsrettet kommersialisert velferdsstat, skriver Noralv Veggeland. Han ønsker velkommen signalet fra Christine B. Meyer og Victor D. Norman om å gjenreise skillet mellom offentlige og markedsrettet virksomhet.

SKILLE: Vi trenger ikke en markedsrettet kommersialisert velferdsstat, skriver Noralv Veggeland. Han ønsker velkommen signalet fra Christine B. Meyer og Victor D. Norman om å gjenreise skillet mellom offentlige og markedsrettet virksomhet.

Av
DEL

AKTUELT
De to NHH-professorene og ektefellene Christine B. Meyer og Victor D. Norman har lansert boken «Ikke for å konkurrere».

Deres hovedbudskap er sterkt avvikende fra den politiske høyresiden de har tilhørt og fortsatt tilhører. De har hatt betydningsfulle lederposisjoner i statsapparatet, men fremmer kontroversielle erfaringer.

Christine Meyer ledet Statistisk sentralbyrå fram til slutten av 2017, da hun gikk av etter en konflikt med finansminister Siv Jensen.

Victor Norman sto som arbeids- og administrasjonsminister (H) i Bondevik II-regjeringen bak en kontroversiell utflytting av statlige arbeidsplasser.

De slår fast; markedet og konkurranse er ikke alt for det gode samfunnet. Det offentlige bør innskrenke seg til det oppdraget de har fått fra velgerne og deres representanter.

Tvert om hevder de at når samfunnet har valgt at noen virksomheter ikke bør overlates til markedet, så bør de heller ikke oppføre seg som markedsaktører.

De peker på at offentlige virksomheter som skoler, sykehus, eldreomsorg og veibygging ikke er der for å tjene penger eller konkurrere.

De bør derfor «innskrenke seg til det oppdraget de har fått fra velgerne og deres representanter, holde seg innenfor de budsjettrammene oppdragsgiveren har gitt dem, og de skal være sjenerøse ved fritt å dele alt de har av innsikt og erfaring, skriver de.

Vi får håpe Solbergregjeringen ta dette alvorlig og endrer kurs og reformretning.

Meyer og Norman mener mange offentlige institusjoner har glemt dette, og viser blant annet til kulturinstitusjoner som jakter sponsorer og høyere utdanningsinstitusjoner som skaffer seg ekstrainntekter fra oppdragsforskning.

De mener også at slike institusjoner ofte pålegges oppgaver langt ute i randsonen av sine kjerneoppdrag.

Det kan legges til at for mange institusjoner rir dette jaget etter penger og konkurransefortrinn dem som en mare.

Endelig, i forlengelsen av dette advarer de mot fremveksten av markedsinspirerte styringsverktøy – New Public Management – i det offentlige.

Det måtte endelig komme fra også høyresiden i Norge slik vi ser det internasjonalt.

Så – de to professorene bak den nye boka tar til orde for å gjenreise skillet mellom offentlige og markedsrettet virksomhet, og at etatene får styringsverktøy som egner seg for virksomheter som ikke skal konkurrere i et marked.

Så riktig, vi trenger verken NPM (New Public Management) eller velferdsprofitører.

Vi trenger ikke en markedsrettet kommersialisert velferdsstat.

Noralv Veggeland, prof. i offentlig politikk Lillehammer

Noralv Veggeland

professor i offentlig politikk, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags