Årets lokalvalgkamp går mot slutten, og vi i Senterpartiet håper du har fått med deg hvilke saker vi har jobba for denne perioden, fått gjennomslag for, og hva vi vil kjempe for videre.

Vi har jobba målretta og engasjert oss i mange saker, og vil her minne velgerne på noen av dem.

Det er mye grunnet kraftig påtrykk og mobilisering fra oss at Ringsaker fremdeles har eget lensmannskontor. Det samme gjelder Tingnes legesenter. Der vi var sterkt bekymret for rekrutteringa, og jobbet intenst for å sikre videre drift. Begge instanser betyr mye for lokalbefolkningen – ikke minst med tanke på trygghet – og var vel verdt å kjempe for.

Det er gjennomgående en fordel å tilhøre en større nasjonal partiorganisasjon, når man skal få gjennomslag for saker som avhenger av Statens prioritering og finansiering. Dette erfarer vi gjennom vår nære kontakt med regjerende partifeller.

Denne uka fikk vi besøk av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, som kom for å møte vårt lokale politi. Hun var interessert i å høre deres erfaringer med politiets endrede virkemidler ovenfor ungdom som prøver ut narkotika. Det kom fram viktige innspill til ministeren i en sak som Ringsaker Senterparti har pekt på som en av valgkampens viktigste; nemlig ungdom og rus, og ungdomsmiljøet generelt her i kommunen vår.

For et par uker sida var vår partileder Trygve her for å forsikre oss om at sideveien til E6 på Bergshøgda fortsatt skal være gratis. Et kjærkomment og viktig bidrag til den bilkjørende lokalbefolkningens lommebok.

Totalberedskapskommisjonen, ledet av Harald Sunde, la i sommer fram sin viktige og særs dagsaktuelle rapport. Det var etter oppfordring fra Ringsaker Senterparti at kommisjonen ble nedsatt? I disse urolige tider, er det avgjørende å legge til rette for god beredskap. Senterpartiet tar beredskap på høyeste alvor, ikke minst gjelder det å trygge egen matproduksjon.

Vi har høye ambisjoner for Ringsakersamfunnets framtid. Vi er heldige og bor i en fantastisk kommune med store muligheter og privilegier. Sp vil være med å sette sitt tydelige preg på veien videre.

Odd-Amund Lundberg (ordførerkandidat), Marte Røhnebæk og Arne-Ingvar Dobloug, topp 3 Ringsaker Senterparti