Det er beklagelig å sitte i kommunestyremøte å høre så åpenbar og gjentakende kritikk av kommunens ansatte som i møtet 28. november. Når det legges opp til at administrasjonen må forsvare egen saksgang, balanserer man hårfint på grensa til å ytre mistillit.

Det er verdt å minne om at kommunestyret har et ansvar for alle kommunens ansatte, både administrasjon og andre ansatte. Slik offentlig kritikk og uthenging er uhørt. Øyer kommune har svært engasjerte og kompetente ansatte vi skal ha tillit til.

En smule merkverdig er det også at dette kommer fra de som inntil nylig hadde ansvaret for den politiske styringa av kommunen. Men det er nok her vi finner rota til det som har vært utfordringa i kommunen den forrige perioden. Mangel på politisk styring og evne til å ta selvkritikk.

I kommunestyret ble det fra tidligere ordfører nok en gang pekt på administrasjonen da det var snakk om forsinkelsen av kommundelplan for Øyer sør. Maken til passiv holdning og ansvarsfraskrivelse skal man lete lenge etter. Det er vi politikere som bevilger ressurser dit det er behov, og vi har også mulighet til å gi klare signaler om hva som bør prioriteres.

Gledelig er det at kommunen nå har fått en politisk ledelse som varsler større bruk av det politiske handlingsrommet og ønsker å gi tydelige styringssignaler. Slik kan vi skape en kommune som er forutsigbar både for innbyggere og ansatte.

Niklas Aas Skovdahl, gruppeleder Øyer SV