GD har fått tips om at politiet har rykket ut med flere biler i Lillehammer mandag kveld.

Hva som faktisk har skjedd er så langt noe usikkert.

– Det er snakk om ungdommer som har løpt etter andre ungdommer og en situasjon som har blitt opplevd som truende, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Per Solberg.

Politiet har så langt ikke full oversikt over hendelsesforløpet, men de kjører med flere biler i området for å komme i kontakt med ungdommene.

– Det har vært en situasjon som starta ved McDonalds. Trolig noe som bare startet med blikkontakt og som senere utviklet seg til trusler. Noen har blitt redde og blitt løpt etter, forklarer Solberg.

– Det er framsatt noen ukoselige trusler i denne sammenheng, men så vidt vi vet er ingen tildelt noe skade.

Ifølge politiet er om lag 10 ungdommer involvert i hendelsen. De er i alderen 15-16 år.