Potensielle pasienter opplever stor grad av trygghet ved å bli behandlet ved nærmeste sykehus

Av