Presset øker på Nortura

MERKENAVN: Gudbrandsdalen er et for godt merkenavn til at Nortura flytter ut av distriktet.

MERKENAVN: Gudbrandsdalen er et for godt merkenavn til at Nortura flytter ut av distriktet.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

GD MENER 
Nortura var og er urokkelig i sitt vedtak om å legge ned dagens virksomhet på Otta. Samtidig må det gjøre inntrykk det som ukene i etterkant av nedleggingsvedtaket har vist: Et kolossalt engasjement for å få videreført ulike former for aktivitet og arbeidsplasser på Otta. Et sterkt ønske om å forankre en samvirkebasert virksomhet. Og like klart: En betydelig skepsis til å gi private aktører lillefingeren inn i en framtidig driftsmodell.

GD har tidligere på lederplass etterlyst Norturas «tredje veg»-tenkning. Dette må handle om noe annet enn tradisjonell volumproduserende slakting og foredling. Det var dette Nortura ikke ville fortsette med på Otta. Og den «tredje veg» må samtidig være mer ekspansivt enn en tradisjonell Bondens Marked-tenkning.

Agenda Innlandet møtes tirsdag på Hamar. Agri-konsept av ulike valører blir en viktig brikke i framtidas virksomhet i Innlandet. Her bør Nortura være nysgjerrige, nyutviklende og gå i front med nye konsept for å fange opp forbrukeres betalingsvillighet. Slik flere småmatprodusenter erfarer. Men til dags dato har det skortet på evne eller vilje til å ta denne erfaringen videre.

Nortura bør gå i front med nye konsept for å fange opp forbrukeres betalingsvillighet

Agenda Innlandet må gjerne sende et kraftfullt signal til Nortura om at det er et strategisk feilgrep å vende ryggen til kvalitetsmerket «Gudbrandsdalen». Private aktører vil takke og bukke om de gis anledning til å komme innenfor. De er primært til for seg selv, ikke for et arbeidsfellesskap basert på alle typer produsenter.

Nortura vet at etter Otta-anleggets nedleggelse kan det komme liknende saker senere. Avvikling og uttrekking fra kjerneområder for matproduksjon er ingen framtidsrettet strategi. Nå må kløkt og innsats legges i potten for å ta nye grep om et matmarked der bonden står med lua i hånda.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags