Kommunedirektøren i Lesja
finner det provoserende at politiet ønsker å bruke tid på lokale pride-arrangementer. Forslaget om prideuke i barnehage omtales som aksjonisme og indoktrinering. Vi vil minne om at alle offentlige instanser er lovpålagt å jobbe for likestilling på alle diskrimineringsområder, også for skeive.

Homofili ble avkriminalisert den 21. april for 50 år siden. Likevel er negative holdninger mot skeive fortsatt tydelig til stede i dagens samfunn.

SSB publiserte i 2022 en rapport som viser at skeive i vesentlig større grad enn resten av befolkningen har dårligere levekår og helse. Dette kan ses i sammenheng med Institutt for samfunnsforsknings undersøkelse fra 2019, som viser at skeive oftere blir utsatt for hatefulle ytringer, nedsettende kommentarer og konkrete trusler. Det er mest hatefulle ytringer på internett, deretter følger arbeidsplassen.

Saken om pride på Otta og Lesja har fått stor oppmerksomhet, og utløst mange reaksjoner. Det store flertallet er støttende, men mange er også hatefulle, arrogante, lite medfølende og kunnskapsløse. Politiets initiativ til pridemarkeringen sender et tydelig signal om at hatprat og vold mot skeive tas på alvor. Noe som kan bidra til å bygge tillitt mellom politi og den skeive befolkninga, som igjen kan senke terskelen for å anmelde hatprat, diskriminering og vold.

Historier om skeive par som ikke våger å holde hender i offentligheten, skeive som blir oppringt av religiøse organisasjoner for å «kurere» deg fortelles i Innlandet. Redaktøren i GD forteller på Facebook at etter dekning av pride-saken, mottar de trusler om oppsigelser av avisa dersom de ikke slutter som «promotør av LHBT og pride i store oppslag».

Slike hendelser er alvorlige, og Likestillingssenteret mener fylkeskommunen må ta initiativ til å gjennomføre en levekårsundersøkelse for skeive i Innlandet. I tillegg må vi ha en handlingsplan med konkrete tiltak. Innlandet er preget av fraflytting. For å sikre at folk blir boende er det viktig at vi ivaretar alle og at alle føler seg velkomne. Et inkluderende samfunn kan ikke akseptere at de av oss som rammes av diskriminering tror vi må tåle det. Når mennesker opplever at diskriminering, trusler og vold fører til frykt, utrygghet og redusert arbeidsevne, er det et stort samfunns- og folkehelseproblem. Vi trenger lokalforankret kunnskap, og at fylkeskommunen viser handlingskraft.

Likestillingssenteret støtter helhjertet politiets initiativ til å ha prideuke i barnehagene.

Forskning viser at barnehager har tradisjonelle kjønnsforventninger til barn (NOU, 2019). «Å la barn være barn» innebærer å anerkjenne mangfoldet som finnes blant barn. Ubevisst presser voksne ofte barn inn i tradisjonelle kjønnsnormer. Som for eksempel at når gutter og jenter leker sammen blir de kalt kjærester.

Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen (KD, 2017). Pride er derfor en fin anledning til å følge opp rammeplanen.

Vi oppfordrer kommunedirektøren i Lesja til å følge fjellvettregel nummer 8: Det er ingen skam å snu. Da kan vi i år som er skeivt kulturår, ønske lykke til med mange flotte pridemarkeringer i hele Innlandet, på skeives vilkår. Heis prideflagget til topps!

Goro Ree-Lindstad, direktør, Likestillingssenteret