Prioriteringer – eller ønsker?

En forlengelse av Gjøvikbanen må «løftes» fra bunnen til toppen på prioriteringslista Innlandet Høyre har satt opp, mener innsenderen.

En forlengelse av Gjøvikbanen må «løftes» fra bunnen til toppen på prioriteringslista Innlandet Høyre har satt opp, mener innsenderen.

Av
DEL

Meninger «Innlandet Høyres prioriteringer til Nasjonal Transportplan», er en overskrift på et leserinnlegg. I fototekst er ordet ønskeliste brukt om dette, og det er nok mer presist.

Ny E6 Moelv-Lillehammer-Øyer er ikke med på ønskelista; men i teksten «forutsetter» Innlandet Høyre at det storprosjektet fullføres i tidsrommet 2022–33. Dette betyr vel at ny E6 prioriteres foran alle de 12 prosjektene på lista?

«Helhetlig utbygging av Rv 4 fra Oslo til Mjøsbrua», står øverst på lista som er ønsker heller enn prioritering. Også det er vel et storprosjekt, med mye lengre strekning enn Moelv-Øyer. Fullføring av Intercity, med dobbeltspor til Lillehammer innen 2034, har fjerdeplassen på lista, og femteplassen når ny E6 regnes med. Dette er vel det minst realistiske prosjektet på lista, med den mangelen på framdrift for dobbeltspor langs Mjøsa, som er nå!

Undertegnede tviler på om de tre nevnte storprosjektene kan realiseres noenlunde samtidig, og tror ikke det blir dobbeltspor til Lillehammer innen 2034. Ett argument for å prioritere Rv 4 sørover fra Mjøsbrua foran E6 nordover, er at Rv 4 har forbindelse til stor landsdel vest for Oslofjorden utenom Oslo, mens E6 går gjennom Oslo og til Østfold. Dette fordi det er viktig å lede biltrafikk utenom i stedet for gjennom storbyen Oslo!

Oppgradering av Gjøvikbanen, og forlengelse så den kan kobles sammen med Dovrebanen, har havnet nederst på lista. Den gamle planen – med sammenkobling i Hovemoen nord for Lillehammer – er mer uaktuell i dette århundret enn den var i det forrige. Den eneste muligheten er felles ny bru over Mjøsa, med spor for Gjøvikbanen inne i bærekonstruksjon under bred kjørebane for ny E6!

Forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv stasjon er mulighet som «dukket opp», da det ble aktuelt å bygge ny bru for E6 over Mjøsa. Den muligheten vil forsvinne for alltid, hvis det bygges ny Mjøsbru uten jernbanespor. Derfor må forlengelse av Gjøvikbanen «løftes» fra bunnen til toppen på lista Innlandet Høyre har satt opp, for å bli seriøst prosjekt!

Jo Heringstad, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags