Prislapp på 16 millioner etter flomskader

I 2018 ble så godt som hele idrettsanlegget til Lom idrettslag rasert av ville vannmasser. Gjenoppbyggingen etter flommen vil kunne koste rundt regnet 16 millioner kroner.