Gå til sidens hovedinnhold

Private barnehager: - Vi vil være levedyktige, også i fremtiden!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det ropes sjelden fra barnehageverdenen, men nå er det på høy tid. Flere har beskrevet vår hverdag den siste tida, og vi mener at våre stemmer også er viktige i denne sammenhengen.

Vet foreldre, politikere, daglig ledere av andre bedrifter, ja hele samfunnet hvordan vår hverdag er? For det er jo så koselig å jobbe i barnehage! Hver dag får vi bruke 7,5 timer sammen med barn hvor vi opplever hengivenhet, ubetinget kjærlighet, humor, glede, frisk luft, gyldne øyeblikk og det barnlige synet som viser oss muligheter der det ikke finnes begrensninger. Men så er vår jobb så mye mer enn det!

Vi møter barn som trenger trøst, som trenger gode veiledere, som trenger et fang, som trenger å bli sett, hjelp til å løse konflikter, som trenger restart etter en litt trøblete morgen, og vi skal sørge for at barna får i seg riktig og nok mat og drikke gjennom dagen.

Vi hjelper barna i deres sosiale og emosjonelle utvikling, slik at de får de beste forutsetninger til å bli kompetente mennesker. Vi observerer og oppdager, samt bistår barn med ekstra utfordringer. I tillegg til dette skal vi gjennomføre avdelingsmøter, ledermøter, foreldremøter og foreldresamtaler. Vi planlegger og gjennomfører pedagogiske opplegg, utfører ulike kartlegginger, tverrfaglige møter, vurderer når det er behov for kontakt med andre samarbeidsinstitusjoner.

Så kom det en pandemi! Som ledere opplevde vi at det kom viktig informasjon fra myndighetene daglig. Dette medførte stadige endringer i vår arbeidshverdag. Vi var påkoblet jobb hele døgnet. I det vi fikk beskjeden om nedstenging, ble det ekstremt viktig for oss som ledere å finne ut hvordan vi kunne strukturere en ustrukturert hverdag. For oss var det viktig å tenke med hodet og hjertet!

Nå måtte vi vise handlekraft og godt lederskap, samt evnen til å raskt snu oss rundt. Resultatet ble at fra mandag 16. mars var våre barnehager strukturert slik at våre ansatte til enhver tid visste hva deres arbeidsoppgaver var, de visste hvem som hadde ansvaret for hvilke barn og når de hadde hjemmekontor. På hjemmekontor fikk alle hver sin mappe som inneholdt: refleksjonsoppgaver, fagartikler, oppgaver relatert til neste årsplan, samt oppgaver knyttet til utvikling av lekemiljøet.

Hvor lenge klarer vi å være en god leder, når det midt i en pandemi kommer forslag fra myndighetene om trekk i kapitaltilskudd og reduksjon i pensjonstilskudd?

Vi skulle gjøre våre ansatte trygge på at de hadde en jobb å gå til, vi skulle trygge foreldre på at barnehagen ville bestå dersom disse kuttene ble gjennomført.

Dersom disse kuttene hadde blitt gjennomført, ville det for oss som en stiftelse og foreldreeid barnehage betydd:

  • Redusert kapital til vedlikehold av både bygninger og utstyr.
  • Muligheten til å sette inn vikar ville blitt rammet. Vi har svært lavt sykefravær (under 2%), men nå ser vi at mange er slitne og dette bekymrer oss som ledere. Økt sykefravær går ut over stabiliteten og kvaliteten som igjen er det som gjør våre barnehager gode.
  • Kapitalen til å gjennomføre kompetansehevingstiltak ville blitt svekket, hyppigheten på personalmøter måtte reduseres. Dette ville rammet kvaliteten på tilbudet til barna.
  • Handlingsrommet for kjøp av leker og utstyr til barna ville blitt rammet.
  • For de ansatte kunne en dårligere pensjonsavtale blitt resultatet.

De varslede kuttene ga oss store bekymringer. Vår frykt for vår fremtid som små enkeltstående barnehager var reell. Nå er vi utrolig glade for at vi ble lyttet til!

For å ta oss på alvor fremover, mener vi innebærer:

  • Å se på hvordan økt grunnbemanning kan gjennomføres i praksis.
  • Helhetlig gjennomgang av finansieringen av hele barnehagesektoren- både kommunal og privat.
  • Inngripen i tilskuddsordningen til de private må ses på som en helhet- ikke bare deler av den.

Vi vil være levedyktige også i fremtiden!

Line E. Dalseng Aina Branden, Birkebeineren Friluftsbarnehage Nybu Barnehage, Lillehammer