Da har politikerne i Øyer tatt valget. Hafjell Arena har fått opsjon på den skogkledde tomta sør for Lilleputthammer. Rådmannen advarte mot å ta denne avgjørelsen nå. Kommunens administrasjon mente det var lurt å sette en fot i bakken og finne ut av hvilke muligheter tomta har.

En mulighetsstudie ville vært et plaster på såret for en manglende overordnet plan. Det er 15 år siden kommunedelplanen for Øyer sør ble vedtatt. Planen skulle for lengst vært oppdatert. Men når kommuner mangler ressurser må dessverre noe vike. For Øyer sin del innebærer det at kommunen mangler en oppdatert plan for utviklingen av sentrumsområdet.

Nå har selvfølgelig utvikling av sentrum vært tema hos både politikere og administrasjon, men de mangler verktøyet som skal gi godt gjennomtenkte føringer.

Kommunen må være bevisst sine ønsker i utarbeidelsen av ny plan

Hva som ville vært det beste for den skogkledde tomta, får vi ikke svar på. Men viljen til å undersøke var til stede. 11 politikere stemte for å gi Hafjell Arena forkjøpsrett, 10 stemte imot. Avgjørelsen er dermed tatt. Problemet er ikke selve satsingen, men kommuners manglende mulighet til å løfte blikket, se utvikling i et større perspektiv og legge føringene for det kommunen selv mener er best.

Politikere som stemte for kan tenke at dette er ønsket utvikling. De lengter etter utvikling og priser seg lykkelig over at noen er interessert. Nå må politikerne i Øyer prioritere neste steg.

En ny storhall må sees i sammenheng med resten av sentrum. Det er fremdeles mulig å skape et levende sentrum. Innbyggere, næringsliv og investorer må inviteres inn. Kommunen må være bevisst sine ønsker i utarbeidelsen av ny kommunedelplan. Våren 2022 skal den på høring. Bruk muligheten det gir.

Les også

Buchardt har rett - Øyer trenger en plan for et livligere sentrum, ikke et forhasta tomtesalg