Prosessen fikk kritikk for høyt tempo, nå ber politiker om sju dager med befaringer

En dag med befaring på hver skole som står i fare for å legges ned i ny skolestruktur. Det ber Kristine Eikeland (PP) i Utvalget for oppvekst.