Professor Tore Pryser kommer i et innlegg 28. august i GD med en rekke feilaktige påstander om Sparebankstiftelsen Hedmark og Innlandet Science Park. Her følger noen faktaopplysninger.

Les også

Støtte til Storhove

Sparebankstiftelsen Hedmark er en allmennyttig sparebankstiftelse som skal bidra til regional utvikling og gode lokalsamfunn. Stiftelsen er største eier i SpareBank 1 Østlandet og deler av utbyttet fra eierskapet skal tilbake til lokalsamfunnene hvor verdiene ble skapt.

Innlandet er blant Norges og Nord-Europas svakeste kunnskaps- og innovasjonsregioner. Dette er bakgrunnen for at Sparebankstiftelsen Hedmark har støttet Høgskolen i Innlandet med nærmere 200 millioner kroner for å bli universitet, noe som kommer hele Innlandet til gode.

Dette er også bakgrunnen for etableringen av Stiftelsen Innlandet Science Park. Det enkle hovedmålet til initiativet er å utvikle kunnskap og skape flere nye jobber.

Vårt mål er at vi sammen skal utvikle et nasjonalt ledende senter (med campus i byene som ønsker det) for kunnskap og entreprenørskap, hvor høyere utdanning og forskning er navet i et samarbeid med gründere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører. Konseptet er godt kjent og vanlig internasjonalt.

Sparebankstiftelsen Hedmarks primære område er tidligere Hedmark fylke. Når det nå er diskusjoner rundt en mulig satsing i Lillehammer er dette fordi vi i Innlandet må stå sammen for å skape vekst i regionen. Hver for seg er hver by for liten, sammen kan vi skape noe større på både en nasjonal og internasjonal arena.

I tillegg til å støtte forskning, nye studier og kunnskapsheving i regionen gir Sparebankstiftelsen Hedmark flere titalls millioner kroner i året til prosjekter drevet av frivilligheten innenfor idrett, friluftsliv, kunst og kultur i tidligere Hedmark.

Påstanden om at Sparebankstiftelsen Hedmark driver eiendomsforvaltning er direkte feil, Stiftelsen eier ikke én kvadratmeter med eiendom. Derimot vil Stiftelsen Innlandet Science Park være medeier noen steder. Det er også verdt å merke seg at et eventuelt overskudd i Stiftelsen Innlandet Science Park skal tilbakeføres til formålet og bygge et ennå sterkere økosystem for å fremme vekst.

Tore Anstein Dobloug, PhD, daglig leder i Sparebankstiftelsen Hedmark