I dagens samfunn er det ingen tvil om at flere og flere sliter med sin psykiske helse. Men hvor er hjelpen når ventelistene er lange og behandlingstiden er kort på grunn av byråkrati som tar opp tiden til behandlerne? Det er pasienten som skal være hovedfokuset! Arbeiderpartiet i regjering vil forandre på dette. Arbeiderpartiet vil at behandlerne skal få være behandlere igjen, og sette pasienten i fokus igjen.

Forebyggingen av psykiske plager og lidelser starter med et samfunn som er inkluderende, og som gjør at alle blir sett og får delta. Vi trenger at skolen har lærere som har nok tid til å følge opp den enkelte elev og deres problemstillinger. Vi trenger et arbeidsmarked for unge som vil fort ut i arbeid, istedenfor for å studere en lang utdanning. Sosiale medier i dag påvirker oss i økende grad og gir oss mer tilgang. Det vil si at mobbing blant yngre ikke bare skjer fysisk på skolen eller i andre sosiale sammenhenger lenger, de blir også forfulgt videre på sosiale medier. Influensere og kjendiser sørger også for negativ påvirkning ved å poste innhold hvor de tilsynelatende lever perfekte liv og har perfekte kropper. Dette er det ikke bare unge som blir påvirket av, men mennesker i alle aldre kjenner at det treffer et sårt punkt. I slike tilfeller er det viktig å sette inn hjelpemidler slik at man kan hjelpe og forebygge utvikling psykiske plager. Hjelpemidler som plukker opp når unge sliter, og som gjør at voksne har enkle veier gå får å be om hjelp.

Når man har opplevd vanskelige ting, og gjerne sliter med både angst, depresjon og andre psykiske lidelser og plager, er det også viktig at man får hjelp i den situasjonen og livsfasen man befinner seg i – uansett om det er i skolen, på jobb, eller på sykehjemmet. Det å kjenne mestring i å få fremgang på det nivået man er i, er en kombinasjon som gjør at man lykkes. Mange glemmer at dette er sykdommer som ikke synes, og da må man møte dem på andre måter enn de som har knekt et bein og trenger å gå på krykker en liten stund. Hvert enkelt individ trenger å bruke den tiden som passer dem, for ingen er like når det gjelder psykiske plager. Man kan ha helt forskjellige startpunkt i livet, men likevel ha samme tankegang og følelser – men hvordan man håndterer det og opplever fremgang varierer fra person til person.

For enhver person som sliter med en psykisk lidelse, så er det også pårørende som står i bakgrunnen og som oftest føler seg hjelpeløse. Som regel får de ikke nok informasjon, ei heller gode nok svar på sine spørsmål, og da ender det til slutt opp med at den lille rustingen de har gått med ligger igjen i grøfta. Når de ikke har nok kunnskap har de ikke nok å stille opp med. Dette må forandres på, for de trenger tilstrekkelig med kunnskap! Pårørende trenger faglig oppfølgning av faglærte slik at de kan være en støtte i hverdagen for sine nærmeste når de er i behandling. Dette er det Arbeiderpartiet vil endre på, fordi når et familiemedlem ender opp med å få en psykisk lidelse vil det påvirke alle de nærmeste. Da trenger de den riktige kunnskapen, slik at de kan både være den beste støttespilleren, samtidig som de ikke påvirker dem på en negativ måte. Kunnskap er nøkkelen i mange situasjoner også her.

Det psykiske helsevernet trenger et forpliktende løft, og det går Arbeiderpartiet til valg på 13. september. Det trengs bedre behandling, tidligere innsats og tydeligere ettervern. Med dette vil det psykiske helsevernet få et løft som det så sårt trenger i dag.

Ina Kristin Nybakken og Linn Anita Moastuen, Ringebu Ap