Lover bedre tilbud for psykisk syke

Artikkelen er over 2 år gammel

Mellom 200–250 personer med alvorlige psykiske lidelser i Lillehammer og Gudbrandsdalen vil snart få et bedre tilbud. I ti kommuner etableres det nå oppsøkende behandlingsteam, et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten.