I mange år har vi vært vant til at direktør Bernt Myrdal med jamne mellomrom har vært i media og klaget på Q- meierienes rammevilkår, på Tines etterbetaling til sine leverandører, osv.

Styreleder og nå direktør Kristine Åsheim har nå tatt over denne rollen, og går Myrdal en høy gang. Som en laksemilliardær på Vestlandet som nå må betale grunnrenteskatt, går hun nå ut i media og sier at alle videre utviklingsplaner for Q- meieriene nå settes på vent. Grunnen er at det nå er vedtatt at 60 av de 200 millionene de årlig mottar i særtilskudd for å fremme konkurranse i meierisektoren blir borte.

Q- meieriene er ikke lenger en liten ubetydelig konkurrent i melkesektoren. De har nå passert 2 milliarder i omsetning, og deres markedsandel på melk er nå mange steder 50% i de butikkene de er representert i. Det burde være på høy tid at de nå står på egne bein, uten særtilskudd, som ikke blir betalt av staten, men som trekkes inn fra prisen til melkeprodusentene som leverer til Tine.

Q- meieriene sliter med å tjene penger. Det er ikke så rart. De betaler 15 øre mer pr liter melk til sine produsenter enn Tine. Q- melk selges også kanskje 50 øre billigere enn Tinemelk i butikkene. I tilleg driver de etter eget utsagn et lite effektivt anlegg på Segalstad Bru, inneklemt mellom elva og riksvegen, og med store vanskeligheter for utvidelser.

Det er nå på høy tid at Q- meieriene lærer å stå på egne bein, og lærer å se på egen drift for å bedre sine resultater. Forslag til forbedringer er nevnt ovenfor.

Leif Olav Aurlien, Rudsbygd, Ex- melkeprodusent