Gå til sidens hovedinnhold

Raja må redde OL-parken

gd mener

Lillehammer Olympiapark er kriserammet. Myndighetenes smitteverntiltak har ført til et dramatisk inntektsbortfall. Selskapet satte i gang ekstraordinære tiltak for å opprettholde sysselsettingen da planlagte arrangementer ble avlyst, i stedet for å permittere de ansatte. Virksomheten har vært drevet i den tro at myndighetene ville sørge for at også en virksomhet som Olympiaparken får kompensert tapte inntekter. Slik ser det ikke ut til å gå.

Dette er trist. Et drøyt halvår etter at myndighetene satte en stopper for blant annet de aktiviteter Olympiaparken er avhengig av inntektene fra, er det lett å være etterpåklok. Selskapet burde ha fulgt det sporet private bedrifter fulgte, permittert sine ansatte, og på den måten redusert tapet noe. I debatten om Olympiaparken, er dette trukket fram av flere.

I stedet valgte selskapet samme kurs som offentlig sektor, og det var gode grunner for å gjøre nettopp det. I et samfunnsperspektiv er det åpenbart mer nyttig å bruke penger på å holde hender i arbeid enn det er å betale ut dagpenger. Olympiaparken valgte å spare staten for dagpengeforpliktelsene, i håp om at selskapet i stedet kunne få tilført krisehjelp. Og ikke noe skulle tilsi at det ikke ville komme krisepenger, selv om det på mange områder har tatt tid å lage ordninger som treffer både riktig og godt nok.

Nå ser vi igjen hvordan ansvaret for OL-anleggene tynger Lillehammer kommune. Samtidig ser vi igjen også hvordan staten unnlater å ta et nasjonalt ansvar for nasjonale anlegg. Kulturminister Abid Raja (V) bør være pinlig berørt. Olympiaparken fikk ikke ei krone da de fulgte kulturministerens oppskrift for hvordan dette burde gjøres. Uavhengig av den lokale debatten om Lillehammer Olympiapark, om kommunalt engasjement, styring og kontroll, må statsråden ta ansvar for å ordne opp i den akutte krisen som følger av koronakrisen.