Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Næringsdepartementet vil møte Lillehammer kommune og Fylkesmannen i Innlandet i januar. Kanskje kan vi håpe at staten snart endelig finner ut av hvordan Lillehammer Olympiapark skal kompenseres.

Vi nærmer oss et år med store inntektstap for alle som i normale tider lever av at folk samles. Regjeringen har kommet mange til unnsetning. Stortinget har sørget for at støtte- og kompensasjonsordninger som ikke har vært gode nok, har blitt bedre. Da det før sommeren var på plass ordninger som gjorde at de fleste kunne holde hodet over vannet, var det fortsatt ingen ordning for kommunalt eide Lillehammer Olympiapark.

Lokalt har det vært diskusjon om hvor vidt olympiaparken burde stengt ned og permittert ansatte. Dersom maratonløpet av en kamp for å få samme statlige hjelp som andre skulle havarere, ville permittering ha vært riktig. Men det gir ikke mening dersom statlige penger som kan brukes til for eksempel vedlikehold, i stedet skal finansiere lediggang gjennom dagpengeordningen.

Vi har sett spor av politisk vilje til å hjelpe Olympiaparken ut av denne vanskelige situasjonen. Kulturminister Abid Raja (V) har gitt uttrykk for at Regjeringen ikke vil la OL-anleggene i stikken.

Statssekretær Paal Pedersen i KMD uttaler at «Olympiaparken har dessverre falt mellom flere stoler fordi denne typen anlegg ikke kvalifiserer for midler fra de ulike ordningene, deriblant koronaskjønnsmidlene.»

Hvis det er slik at Lillehammer Olympiapark faller mellom alle ordninger, må Regjeringen sørge for at det lages en spesialordning som treffer. Altfor lenge har det vært slik at man vil, men får ikke til.

Oppgitt Lillehammer-ordfører: – Nå har vi vært i en evig runddans i åtte måneder

Olympiaparken får ikke korona-midler: – Nå må regjeringen stille opp