Rapport fra et dødsleie

LIVETS SLUTT: Lindring, pleie og samvær må være selvsagt for alle ved livets slutt.Foto: Torbjørn Olsen

LIVETS SLUTT: Lindring, pleie og samvær må være selvsagt for alle ved livets slutt.Foto: Torbjørn Olsen

DEL

GD MENER
Innlegget i dagens GD fra Eli Valdvik gjør vondt å lese. Beskrivelsen hun gir fra sine siste timers samvær med sin døende far må være en vekker for alle. Slik skal det ikke være. Ikke i Lillehammer. Ikke i noen kommune.

Pasienter kan dø under uheldige omstendigheter på sykehus. Døende i den siste livsfasen kan bli utsatt for omstendigheter som representerer klare avvik på alle gode intensjoner om hvordan dødende og pårørende skal ivaretas.

Kommunalsjef Bernt Tennstrand i Lillehammer kommune uttaler seg som han må. Han ber om innrapportering. Han ber om dialog i etterkant av uheldige hendelser. Alt for å etterprøve ressursinnsats og prioriteringer. Vi har tillit til at også Lillehammer kommune har høy bevissthet knyttet til hvordan alvorlig syke og døende pasienter skal ivaretas. Da skal det ikke være spørsmål hvorvidt man har ressurser eller ikke. Ingen skal oppleve å lide og dø alene.

Beskrivelsen hun gir må være en vekker for alle. Slik skal det ikke være i noen kommune

Rapporten fra Eli Valdvik må brukes til å etterprøve bruk av ressurser og organisering. Det er det hun selv ønsker med å fortelle sin historie. For, om mulig, skal ikke behandlingen av hennes far blir noe andre skal måtte oppleve i fortsettelsen.

Et nytt politisk mannskap skal ha ansvar for fire nye års arbeid for en bedre helse- og omsorgstjeneste i Lillehammer. Historien om «Solveig» som ikke orket å jobbe i tjenesten, og om hvordan Valdviks far ble møtt i sin avsluttende livsfase, vil være et helt senrtalt grunnlag å ta tak i for Lillehammers folkevalgte.

Tennstrand har ikke bedt om mer penger. Han har bedt om å få tid til å organisere bedre, til å yte bedre kvalitet. Det har han fått. Så vet alle at omsorgstjenesten må bli bedre sikret i alle ledd. Andre kommuner klarer det. Det er ingen grunn til at ikke også Lillehammer skal kunne lykkes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags