Gå til sidens hovedinnhold

Rasering av Gausdal Nordfjell

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi opplever nå at sterke krefter i Gausdal ønsker å gjøre dype inngrep i Nordfjellet. Nærmere bestemt ønskes det en nedtapping av Sjøsætervannet for å skaffe hyttefolket på Skei en tilstrekkelig vanntilførsel. Det er således snakk om å gjøre varige inngrep og forandringer i et av de fineste fjellområder man har i Nordfjellet. Dette kan også sies på en annen måte: Man ønsker å selge arvesølvet, for å øke profitten til enkelte av kommunens grunneiere.

Undertegnede har tilbrakt nesten all sin fritid fra 1948 og frem til idag i dette området. Jeg har opplevd en utvikling fra da turisme på Skei hovedsakelig var noen hotellgjester og hvor det trengtes ansiennitet for å få rom i påskeferien på de få hoteller.

Dette lokalsamfunnet sto forholdsvis stille frem til OL. Da kom det et kjempeoppsving for området, med økt interesse for utbygging og infrastruktur. Dette har så eskalert frem til idag, hvor vi opplever en snart ukontrollert utbygging med påfølgende fortetning av et begrenset fjellområde. Motstandere av denne enorme utbygging blir dels beskyldt for å være misunnelige. Her henter noen inn store fortjenester samtidig som andre kun blir bedt om å avgi områder for ytteligere å øke de heldiges inntekter.

Enhver med rettferdighetssans bør innse at de som henter ut fortjenesten også bør belastes med utgiftene. Det naturlige måtte vel være at utbyggerne ble pålagt bekostningene, så som f.eks å borre for å skaffe vann. Dersom dette ikke er mulig, får man diskutere andre løsninger som mest mulig belaster utbyggerne, og ikke raserer sårbar natur også for de kommende genereasjoner.

Vi må i forbindelse med det som nå skjer alle være oppmersomme på at det benyttes metoder man tidligere kun har brukt for å skaffe hele samfunnet fordeler, så som regulering av vannkraft til felles strøm. Det planlegges å gjøre store inngrep i naturen for at noen utvalgte skal ha glede av det med tilbud om mest mulig comfort. Det skal skaffes nok vann til at utbyggerne skal kunne tilby sine stadig økende antall kunder vann til vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, jacuzzier og dusjer i sine fritdsboliger! Gjerne for meg, men det bør skaffes fra de som henter fortjenesten og ikke fra hele lokalsamfunnet, hvis fortjeneste da blir kun å få ødelagt sin natur.

Jeg opplever at kommunen her har flere viktige problemstillinger:
- Hvor mye natur skal man kunne ødelegge før det bør skje en bremsing/stopp av denne enorme utbyggingen? Vi har ca 2000 hytter i dette område og det planlegges ytterligere 2000.
- De som utbyggingen er rettet mot har vel også et ønske om å oppleve mest mulig uberørt natur?
- Hvem skal betale for de økte utgifter utbyggingen medfører?

Den overordnede vurdering burde imidlertid etter min mening baseres på hva vi kan gjøre for å beholde et vakkert, men meget sårbart og begrenset fjellområde også for kommende generasjoner.

Bjarne Dag Andersen, Kongsberg