Nødetater og redningspersonell ber turister om å ta vare på hverandre og bruke sunn fornuft under norgesferien i sommer. Mannskapsressursene som kan rykke ut for å bistå folk som har havnet på vidåtta, eller som trenger hjelp fordi de har feilvurdert både terreng, utstyrsbehov og egne ferdigheter, er begrenset.

Oppfordringen er nødvendig, nå når folk skal forberedes på en ferie som blir annerledes enn hva mange er vant med. Flere skal feriere i eget land. Flere skal gjøre noe de knapt eller aldri har gjort før. Mange av oss mangler evnen til å sette seg inn i hva som venter, og hva som kreves. Frivillige og offentlig redningspersonell er vant med å ta seg av slike. Men blir det for mange av dem, strekker ikke kapasiteten til.

Norsk redningstjeneste, både den offentlige og den frivillige, holder en høg standard. Vi er vant til å lese de gode historiene om hjelp som kom fram i tide, og hvordan fortvilelse ble erstattet med håp og lettelse fordi hjelpen var nær nok.

Utspillet fra nødetater og hjelpekorps er en viktig påminnelse om at rask og effektiv redning ikke er en selvfølge. Kapasiteten er begrenset. Dessuten kan redningsarbeid kan være farefullt. Å være godt nok forberedt og utrustet, handler med andre ord ikke bare om å ta vare på seg selv, men også om ikke å utsette andre for unødig risiko.

Fjellheimen er ikke for den uforberedte

Vi trenger den typen ansvarliggjøring som redningspersonell nå forsøker seg på, og vi trenger noen påminnelser om at viktige tjenester som dette ikke kan tas for gitt. Vi skylder også alle som arbeider med redning å minne våre sommergjester om alt dette. Fjellheimen er ikke for den uforberedte, verken sommer eller vinter.