Gå til sidens hovedinnhold

Redd mangfoldet i barnehagesektoren

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Private barnehager gir et like godt tilbud som kommunale barnehager, men koster det offentlige mindre. Vi ble heiet fram da Norge trengte barnehageplasser og vi bidrar med et stort mangfold, til glede for barn, foreldre og ansatte. Men nå setter regjeringen vår sektor i fare.

Det er en merkelig situasjon vi står i når en Høyre-, Venstre- og KrF-regjering går inn for å kutte 350 millioner kroner i tilskudd til private barnehager, basert på et tynt og misvisende faktagrunnlag.

Da statsbudsjettet for 2021 ble lagt fram, sa Guri Melby at det i 2017 ble bevilget én milliard for mye til dekning av pensjonsutgifter i private barnehager. Dette er ikke reelle tall, noe som både PBL, pensjonsleverandør Storebrand og regjeringen vet.

Regjeringen har tidligere også uttalt at en må se tilskuddet under ett, ikke enkeltkomponenter. Likevel foreslår den å endre i en av enkeltkomponentene, uten å se det i sammenheng med tilskuddssystemet under ett.

Resultatet er at enkelte barnehager varsler at det foreslåtte kuttet kan bety at de i 2023 eller 2024 rett og slett må stenge dørene for godt.

Likeverdig behandling av barn i private og offentlige barnehager, betyr ikke lik behandling av private og offentlige barnehager. I 2018 fikk private barnehager i Norge 2,7 milliarder kroner mindre i tilskudd enn de ville fått dersom de var drevet av kommunene. Likevel leverer private barnehager et like godt tilbud.

Mange små/enkeltstående private barnehager har dårlig økonomi, og mange driver med underskudd. Til tross for at vi får mindre overføringer, leverer private barnehager et godt tilbud med god kvalitet. Pedagog- og bemanningsnormen fikk vi også på plass selv om den mange steder ikke var finansiert. Og nå kommer altså regjeringen med nok et spark på vår sektor og foreslår å redusere pensjonstilskuddet med 220 millioner kroner til private barnehager fra 2021 og 350 millioner fra 2023.

Som om ikke det er nok, er det varslet et kutt også i kapitaltilskuddet på 245 millioner kroner neste år. Da blir forskjellen enda større.

Jeg kan ikke forstå at kunnskapsminister Guri Melby kan si at hun ønsker et godt og mangfoldig barnehagetilbud, med små og store barnehager, og med gode arbeidsforhold for de ansatte.

Forstår hun ikke at dette rammer de små og mellomstore private barnehagene?

Jeg kan heller ikke forstå at hun mener at denne justeringen i pensjonstilskuddet ikke påvirker pensjonen til de ansatte i de private barnehagene.

Med vesentlig endrede rammebetingelser vil PBL måtte reforhandle den gode pensjonsavtalen vi har pr. i dag – og sannsynligvis ende opp med en dårligere pensjonsavtale for sine medlemsbarnehager.

Dette kan ramme hardt lokalt, og jeg håper lokalpolitikere og foreldre engasjerer seg i dette forslaget.

Vi ønsker å kunne fortsette med å kunne legge vekt på god kvalitet, ha nok bemanning med god kompetanse og gi en trygg og god barnehagedag for barna.

Vi trenger et mangfold i barnehagesektoren.

Siw Hjelde, daglig leder Smurfen barnehage, Otta