Storbrannen i to grisefjøs på Tretten hvor flere hundregriser brant i hjel, har rystet mange.

Den tragiske brannen forteller også mye om vårt tosidigeforhold til produksjonsdyr. I overskriftene hos lokalpressa ble bygdefolk og naboer hyllet- med rette- for å ha reddet mange griser ut fra den brennende låven. Dessverre var redningen kortvarig. Det ble raskt klart at alle grisene uansett måtte bøte med livet, til tross for bygdefolkets innsats.

Traumatiserte og røykskadde griser ble kjørt til Nortura. Det som skjer på innsiden av slakteriet vet vi enn så lenge lite om, i påvente av den lovede og varslede kameraovervåkningen. Det vi derimot vet med sikkerhet,er at gassfellene som grisene blir bedøvd i, påfører dem enda mer lidelse, samt kvelningsfornemmelse og panikkangst.

En av de sterkeste stemmene for å bedre forholdene tilproduksjonsdyr i Norge, er Samuel Rostøl. Han uttaler: «Brannen på Tretten er først og fremst en dyretragedie. Hundrevis av griser er brent i hjel, og de overlevende grisene fikk også dødsdommen relativt raskt. I sorgen over hva som har skjedd fremstår det som tydelig for meg at vi må få på plass bedre sikring av husdyrfjøs ved å innføre krav om sprinkelanlegg. Mens vi alle skal la oss imponere over lokalbefolkningens innsats, og ha medfølelse med bonden, må vi se framover og sikre andre dyr fra noe liknende i fremtiden.»

De overlevende grisene etter brannen på Tretten fortjentenoe helt annet enn gassfellene på Nortura. For grisene ble redningen kun en medieillusjon, og ikke en realitet.

Siri Standdal, Ringsaker MDG