Under overskrifta «Formuesskatt truer hotellperlene» skriv Kristin Krohn Devold og Jon Kristiansen frå NHO mykje godt om familieåtte hotell i GD 23. august. Det dei ikkje skriv noko om, er at Senterpartiet i lang tid har jobba for å innføre verdsettingsrabatt på norskåtte hotell og overnattingsstader.

I 2017 fekk Senterpartiet støtte frå dei borgarlege partia til at ein verdsettingsrabatt på slike eigedomar var fornuftig. Det siste skriv også Krohn Devold og Kristiansen. Det dei ikkje skriv, er at regjeringa etter dette har unnlate å innføre rabatten fordi dei meiner rabatten kan vere i strid med EØS-avtalen.

Seinast 9. august fekk eg til svar frå finansminister Jan Tore Sanner at dei endå ikkje har fått avklart dette og vil kome tilbake med meir informasjon først i samband med neste års statsbudsjett. Det er altså strengt teke ikkje formuesskatten som trugar hotellperlene, men det at regjeringa har vore treg og ikkje har skaffa Noreg nok handlingsrom i avtalane med EU. Det meiner eg at NHO hadde stått seg på å vere ærlege om.

Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet