- Regjeringa er opptatt av at det skal bli mindre bompenger for folk flest. Vi har tidligere strammet inn reglene for å sette opp bommer på sideveger i nye vegprosjekt. Nå har jeg bedt Statens vegvesen og Nye Veier om også å gå gjennom alle prosjekt som i dag har slike bommer for å se om de kan fjernes. Jeg har også bedt om innspill fra fylkeskommunene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I juni i år ble det bestemt at Statens vegvesen og Nye Veier ikke lenger får planlegge å bruke bom på sidevegene langs den nye vegen i framtidige vegprosjekt. Dersom særlige tilfeller tilsier bruk av slike bommer, må Samferdselsdepartementet få vite det på et tidlig tidspunkt og vurdere hver enkelt sak.

- Sidevegene brukes først og fremst av folk som kjører til og fra barnehage, jobb, matbutikken og fritidsordninger. Nå vil jeg ha en vurdering av om bommene som finnes på slike veger i dag kan fjernes, slik at de som kjører på de må betale mindre bompenger.

I brevene som er sendt i dag, blir Statens vegvesen og Nye Veier bedt om å vurdere hva fjerning av bom på sideveger i eksisterende vegprosjekt med bompenger vil bety for trafikkmønster, sikkerhet, miljø og økonomi i hvert prosjekt, mens fylkeskommunene blir bedt om å gi tilbakemelding på hvordan de stiller seg til å fjerne sidevegsbommer i vedtatte prosjekt i egne fylker.