Fremskrittspartiet feirer å ha kommet til enighet med regjeringspartiene om nye krisepakker til et virusrammet land. Regjeringspartiene feirer resultatet sammen med sine tidligere partnere, tilsynelatende like begeistret og overbevist om at sluttresultatet er slik det burde bli. Ekstramilliardene som nå pøses inn i ulike tiltak, går angivelig med til å fylle hull regjeringspartiene har blitt kjent med etter at regjeringen la fram sin store tiltakspakke.

Det er bra at Frp fikk Høyre, KrF og Venstre til å strekke seg. Som i vår og på forsommeren, har regjeringen lagt seg på en særdeles forsiktig linje i utformingen av hjelpetiltak. Det får konsekvenser ved at ordninger kommer sent, og med mangler som gjør at virksomheter som trenger hjelp ikke får det: Vi risikerer at støtte kommer for sent.

Det er i arbeids-livet vi finner flest ofre for pandemien

Frp må likevel dele æren for dette med resten av opposisjonen, som helt siden i mars har presset på for bedre og mer treffsikre ordninger, rettet mot både bedrifter, arbeidstakere og frivillig sektor. Det er de rødgrønne partiene som har gitt Frp muskler store nok til å vinne tautrekkingen med regjeringspartiene. Høyre og småpartiene måtte si ja til Frp, fordi Frp ellers ville støttet forslag til enda mer ambisiøse tiltaksordninger fra opposisjonen.

Forhåpentlig viser tiltakene som nå kommer effektive nok til at vi klarer å holde flytende virksomheter som er liv laga. Og forhåpentlig vis er tiltakene gode nok til at arbeidstakere som er permittert eller oppsagt, kommer noenlunde greit igjennom de neste månedene.

Det er i arbeidslivet vi finner flest ofre for pandemien. Det lenge siden sist så mange var avhengig av solidariske ordninger. Viljen til å fange opp disse ofrene med gode tiltak, er like viktig som det vi kaller dugnad for å hindre sittespredning.