Først og mest
av alt handler den intense kampen det er for å stoppe eller dempe spredningen av viruset Covid 19, om å berge liv og helse. Dernest er vår tids største kollektive utfordring å berge bedrifter og arbeidsplasser, sørge for at mennesker som rammes av midlertidig inntektstap, klarer å håndtere egen økonomi, og for at midlertidige sysselsettingsproblemer ikke blir varige.

Vi har alle noen rundt oss som merker den økonomiske brutaliteten. Bak drosja som blir stående, står en sjåfør- eller eierfamilie som mister mye av den inntekta som går til livsopphold, men som også skal finansiere arbeidsplassen. Frisøren som måtte sende de ansatte hjem, låse døra og henge opp plakaten som forteller kundene at salongen er stengt, mister ikke bare egen inntekt. Borte blir også inntektene som skal betale for husleie og andre kostnader til virksomheten. Små og store virksomheter rammes like brutalt.

Totalt vil krisepakken som ble lagt fram fredag, koste staten 6,5 milliarder kroner. Det Regjeringen bedriver, er økonomisk akuttmedisin. De fleste tiltakene er åpenbart riktige. Det er også viktig at sentralbanksjefen fredag kuttet styringsrenta med et halvt prosentpoeng. Like viktig er det at det lempes på kravene til bankenes egenkapital. Det gir bankene større frihet til å håndtere sin del av krisen. Endringer av permitteringsreglene imøtekommer krav fra både arbeidsgivere og arbeidstakere, og gjør det mulig å feste blikket litt lenger fram i tid, i påvente av at smittespredningen kommer under kontroll.

NHO vet å stille krav til myndighetene på medlemmenes vegne. Organisasjonen er ikke fornøyd med det Regjeringen leverer. Kritikken lyder omtrent slik kritikken mot smittetiltakene lød: For lite, og for seint.

Statsminister Erna Solberg lover at krisepakken som kom fredag, bare er begynnelsen. Nå må Regjeringen bruke helga til å vurdere tilbakemeldingene på fredagens krisepakke, og skape trygghet for at det kommer ytterligere tiltak for å forebygge langsiktige og unødig belastende skadevirkninger i økonomien.

I økonomi og arbeidsliv er vi i en tid for å forebygge. Det kommer også en tid for å reparere skader det ikke lot seg gjøre i forebygge, og en tid for å erkjenne at det også i næringslivet var mange som ikke klarte å stå imot da viruset rammet. Den langsiktig prøven handler aller mest om nå å lage det nettet som gjør at ingen faller utenom eller igjennom. Det er dette og evnen til å stoppe smittespredningen, Regjeringen om noen måneder vil bli målt på.