Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen er for forsiktig, men et skritt i riktig retning er tross alt et framskritt ...

Artikkelen er over 1 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy skjerpes, og brudd på kravene til vinterutrustning skal straffes med høyere gebyrer, varsler regjeringen. Skjerpede krav skal følges opp med flere kontroller i regi av Statens vegvesen, som skal få 20 millioner kroner ekstra til slik innsats.

Fra neste vinter kan vogntog kun bruke dekk som er merket med «alpesymbolet». Dette er viktig for å unngå alvorlige trafikkulykker, for å hindre at transportører som ikke kommer fram, blokkerer vegene for andre. Og det er viktig fordi det kan presse enkelte useriøse aktører ut av et beintøft marked.

Nye regler trer i kraft først 15. november 2020. Det betyr at vinteren som står for døra kan bli en vinter med nye, store prøvelser og alvorlige ulykker. Arbeidet med å gjøre vintervegene tryggere går med andre ord langsomt. Skrekkelig langsomt, mener opposisjonen, som har helt rett. Men det går i riktig retning. Om tempoet i arbeidet på dette feltet er lavt, er viljen til handling atskillig høyere enn den var da Sp satt med samferdselsministeren.

Lastebilnæringen har gjennom mange år presset på for å få innført strengere krav og flere kontroller. Sjåførenes arbeidsmiljø og den nasjonale transportnæringens konkurransebetingelser handler om noe langt mer enn krav til vinterdekk på vinterføre. Vi oppfatter at Regjeringen viser vilje til å gjøre noe også med andre forhold.

Et skritt i riktig retning er tross alt et framskritt ...

Vi har tidligere kritisert Regjeringen for manglende vilje til å komme med effektive straffereaksjoner. Det er tvingende nødvendig å ramme useriøse aktører økonomisk. Også her tar samferdselsministeren nå et skritt i riktig retning, ved at transportørene som bryter forskriftene fra neste år risikerer høyere gebyrer. Vi mener Regjeringen fortsatt er for forsiktig, men et skritt i riktig retning er tross alt et framskritt ...